e-žinios Nr.275:2004 m. išaugo ES pajamos žemės ūkyje

Data

2004 12 29

Įvertinimas
0

Žemės ūkio pajamos naujosiose narėse išaugo daugiau nei 50 proc.

 

         EUROSTAT pirminiais duomenimis, 2004 m., lyginant su 2003 m., pajamos naujųjų ES narių žemės ūkyje išaugo 52,1 proc., ypač Čekijoje (+95,1 proc.) ir Lenkijoje (+73,5 proc.). Grynosios žemės ūkio pajamos, tenkančios vienam žemės ūkio dirbančiajam naujosiose narėse, padidėjo 33 proc., lyginant su 2000 m. Pagrindinis veiksnys, sąlygojęs pajamų padidėjimą ir atsispindintis bendroje statistikoje, yra didesnės subsidijos (vidutiniškai +250 proc.). Subsidijos, įskaitant nacionalines priemokas, naujosiose ES narėse išaugo nuo 1,2 mlrd. EUR iki 3,0 mlrd. EUR. ES senosiose narėse (ES-15) žemės ūkio pajamos sumažėjo 0,9 proc., ypač Belgijoje (-10,0 proc.) ir Nyderlanduose (-13,1 proc.). Nors pajamos šiek tiek padidėjo Vokietijoje, Liuksemburge ir Danijoje, tačiau jose 1,7 proc. sumažėjo darbo sąnaudos. ES-15 grynosios žemės ūkio pajamos vienam darbo vienetui išaugo 0,8 proc., ir yra 1,9 proc. didesnės negu 2000 m. Vertinant pagal sektorius, didžiausios pajamos – grūdų sektoriuje, nes šiemetinis gausus derlius (lyginant su pereitų metų sausra) kompensavo nedideles rinkos kainas. Pajamos taip pat išaugo vyno, alyvų aliejaus sektoriuose. Tuo tarpu pajamos daugiausiai sumažėjo šviežių daržovių (-9,6 proc.) ir kiaušinių (-12,1 proc.) sektoriuose (dėl sumažėjusių pereitų metų aukštų rinkos kainų). Sumažėjo ES žemės ūkyje naudojamas darbas (-1,5 proc.): labiau ES-15 (-1,7 proc.) negu naujosiose ES narėse (-1,1 proc.), tačiau 5 proc. sumažėjimas užregistruotas ir Čekijoje, Estijoje ir Slovėnijoje. EUROSTAT galutiniai duomenys bus paskelbti 2004 m. kovą.

 

 

ES pajamų ir naudojamo darbo pokytis žemės ūkio sektoriuje 2004 m., lyginant su 2003 m. (ir indeksas pagal 2000 m.), proc.

 

 

Belgija

Danija

Vokietija

Graikija

Ispanija

Prancūz

Airija

Italija

Liuksemb

Nyderl

Austrija

Portugl

Suomija

Švedija

JK

Pajamos*

-10,0

+9,2

+13,1

+0,1

-0,1

-5,5

-1,3

+0,5

+5,6

-13,1

-0,6

-0,1

-6,6

+1,0

-1,4

Žemės ūkyje naudojamas darbas

-1,4

-2,6

-3,0

-2,6

-1,8

-1,8

0,0

-0,8

-2,1

-1,8

-1,2

-0,7

-2,9

-1,2

-2,0

Pokytis 2004 m., lyginant su 2003 m.**

-8,8

+12,2

+16,6

+2,8

+1,7

-3,7

-1,3

+1,3

+7,8

-11,5

+0,6

+0,6

-3,9

+2,6

+0,6

Indeksas (2000 m. =100 proc.)

83,6

92,7

101,8

101,8

115,2

94,0

98,0

96,9

103,5

82,7

105,8

102,3

86,8

109,6

134,0

 

 

Čekija

Estija

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Lenkija

Slovėnija

Slovakija

10 NŠN

ES-15

ES-25

Pajamos*

+95,1

+48,0

-2,4

+39,7

+46,6

+23,0

+3,1

+73,5

+6,4

+27,7

+52,1

-0,9

+1,8

Žemės ūkyje naudojamas darbas

-6,1

-5,0

-0,9

-1,4

0,0

-4,1

0,0

0,0

-5,9

-0,9

-1,1

-1,7

-1,5

Pokytis 2004 m., lyginant su 2003 m.**

+107,8

+55,9

-1,4

+41,8

+46,6

+28,3

+3,1

+73,5

+13,1

+28,9

+53,8

+0,8

+3,3

Indeksas (2000 m. = 100 proc.)

198,0

278,6

97,3

155,6

142,6

109,1

93,9

143,0

107,9

113,8

133,0

101,9

102,7

 

      *grynoji pridėtinė vertė realiomis kainomis;

      **grynoji pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis.

      Šaltinis: EUROSTAT

 

 

Visą pranešimą galite rasti interneto puslapyje:

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NN-04-038/EN/KS-NN-04-038-EN.PDF

 

 

Parengta pagal 2004 m. gruodžio 17 d. ,,Agra Facts” (Nr. 105-04) informacinį pranešimą