Diskutuota kiaulininkystės klausimais

Data

2005 10 24

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-24

 

 

DISKUTUOTA KIAULININKYSTĖS KLAUSIMAIS

 

Spalio 20 d. žemės ūkio ministrė prof. habil. dr. Kazimiera Prunskienė susitiko su Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos nariais, kurie išdėstė kiaulininkystės sektoriaus problemas, perspektyvas, aptarė sąlygas šiam verslui plėtoti.

UAB ,,Odvita“ prezidentas Valdas Trinkūnas pristatė šiuo metu aktualiausius klausimus, nuo kurių priklauso sektoriaus raida. Susirinkusieji pasisakė prieš pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodžiusius kitų institucijų siūlymus, kuriais norima kiekvienam rajonui nustatyti leistiną laikyti kiaulių skaičių. ,,Jų nuomone, svarbiausia, kad užsiimant veikla būtų užtikrinti gamtosaugos, poveikio aplinkai reikalavimai, kurie yra nustatyti ES teisės aktuose. Šiandien kiaulininkystės ūkiai dažniausiai kuriami ekonominiu aspektu palankiausiose vietose“, - teigė V. Trinkūnas.

,,Aš suprantu, jūsų paminėtus aspektus, į kuriuos atsižvelgiama kuriant verslą, bet svarbu, kad valstybės palaikoma veikla nesikirstų su strateginiais šalies plėtros tikslais. Vienas jų - tolygi bei tausojanti aplinką regionų plėtra“,- kalbėjo žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė.

         Žemės ūkio ministerijos sekretorius Vytautas Grušauskas, teigė, kad norint gauti leidimą rajone statyti kiaulininkystės kompleksą, turi būti parengtas ir rajono tarybos patvirtintas bendras ar detalusis planas arba specialusis planas.

Klabant apie aplinkosaugą, kiaulių augintojų asociacijos atstovai prašė, kad būtų ieškoma būdų kompensuoti patirtas išlaidas investuojant į technologijas, kurios padėtų užtikrinti gamtosaugos reikalavimus (srutų kaupimą, laikymą, dujų kaupimą ir pan.). Preliminariais duomenimis, naujoms šios srities technologijoms diegti reikia milijoninių lėšų, o Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės ,,Standartų laikymasis“ vadinamosios Nitratų direktyvos reikalavimams įgyvendinti numatytos paramos lėšos vienam projektui yra gerokai mažesnės.

Pokalbio metu kalbėta ir veislininkystės klausimais. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos narių nuomone, pasitelkus europinę patirtį reikia perskirstyti prioritetus, o tai turėtų teigiamos įtakos ir veislininkystės vystymuisi. Kad šalyje pagaminta produkcija taptų konkurencinga, reikia siekti sumažinti gamybos kaštus ir specializuoti ūkius. Kiaulių augintojų asociacijos nariai akcentavo, kad savo veiksmais jie siekia suformuoti kryptingą, konkurencingą sektoriaus plėtrą.

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė patikino, kad Žemės ūkio ministerija, kaip ir iki šiol įvairiomis priemonėmis sieks sudaryti prielaidas sėkmingai kiaulininkystės sektoriaus plėtrai.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt