,,Didžiausios investicijos kaimui – kaimo žmonių švietimas“

Data

2005 09 28

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-09-28

 

,,DIDŽIAUSIOS INVESTICIJOS KAIMUI – KAIMO ŽMONIŲ ŠVIETIMAS“

 

   

Rugsėjo 28 d. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamentas bei Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras surengė tarptautinę konferenciją ,,Didžiausios investicijos kaimui – kaimo žmonių švietimas“. Jos metu buvo pristatytos Lietuvos, Vokietijos, Airijos, Lenkijos, Latvijos žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų švietimo bei mokymo sistemos, pasidalinta patirtimi.

„Tai pirmoji tokio pobūdžio konferencija Lietuvoje ir, tikimės, kad ji taps tradicine“, - sakė konferenciją pradėjusi ir nuoširdžiai padėkojusi gausiai susirinkusiems dalyviams žemės ūkio ministrė prof. habil. dr. Kazimiera Prunskienė. Ūkininkas vienas atlieka tris vaidmenis: jis ir ūkio savininkas, ir vadybininkas-administratorius, ir darbininkas. Būtent iš to trilypumo ir išplaukia poreikis ne tik bendroms ekonomikos ir vadybos, bet ir specialioms žinioms įgyti, sugebėti valdyti modernias technologijas. Pasak žemės ūkio ministrės, žinių bagažas turi būti įvairiapusiškas, todėl pats gyvenimas verčia būti aktyviems ir nuolat atnaujinti žinias, nes tobulinimasis turi būti tęstinis. Šiame procese ypač didelis vaidmuo tenka ir teks kaimo bendruomenei, jos ugdymui. O mokytojas turi ne tik mokyti kitus, bet ir pats nuolat mokytis bei tobulėti.

Šiemet Žemės ūkio ministerija ir jai pavaldžios institucijos labai suaktyvino informacijos sklaidą įvairiausiomis žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros temomis. Ministrė akcentavo, kad negalima apsiriboti tik žemės ūkio produkcijos gamyba. Lietuvoje 30 proc. gyventojų gyvena kaime ir jie visi negalės išsilaikyti vien iš žemės ūkio gaunamų pajamų. Numatant ūkių struktūros pokyčius, kaimui reikia padėti įsisavinti ir kitas verslo sritis. Kaimui senstant, jaunimas, norintis čia įleisti šaknis ir užtikrinti savo šeimai ilgalaikį pragyvenimo šaltinį, turi matyti gyvenimo kaime perspektyvą. „Norinčiam dirbti ir susikurti stabilią ateitį turimereikia padėti, todėl kaimo švietimas neturi eiti įvykiams iš paskos, o siūlyti įvairias naujas galimybes, skatinti pasinaudoti valstybės ir ES teikiama parama“, - sakė žemės ūkio ministrė ir pakvietė konferencijos dalyvius pasidalinti patirtimi bei pažangiomis žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų švietimo idėjomis.

Konferencijoje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Jagminas akcentavo, kad kaimo gyventojų skaičius pasaulyje nuolat mažėja, todėl būtina mesti iššūkį pasenusiam požiūriui į „atsilikusį kaimą“ ir investuoti į žinias, siekti didesnio ekonominės veiklos įvairinimo bei nusiteikti pasinaudoti visais galimais finansiniais instrumentais.

„Didelė dalis Lietuvos žemdirbių neturi specialaus profesinio išsilavinimo, ypač jiems trūksta profesinių ir vadybos žinių“, - informavo žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė, pabrėždama, kad kasmet mažėja moksleivių, pasirenkančių žemdirbiškas profesijas. Lietuvos žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų švietimo sistema susideda iš šių svarbių sudėtinių dalių: profesinio mokymo, tęstinio mokymo, konsultavimo, šviečiamosios veiklos ir informavimo, mokslo rezultatų ir naujovių sklaidos, kaimo bendruomenių mokymo ir švietimo, Leader+ programos. Tęstinį profesinį mokymą šalyje organizuoja 44 regioniniai žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centrai, kitos mokslo ir mokymo institucijos, o neturintiems profesinio pasirengimo suteikiama galimybė lankyti Ūkininkavimo pradmenų mokymo kursus. Žemdirbių konsultavimo sistemoje šiuo metu dirba apie 500 konsultantų.

Žemdirbių tęstinį profesinį mokymą vykdančių Lietuvos, Vokietijos, Airijos, Lenkijos, Latvijos institucijų atstovai, pristatę  savo šalių švietimo ir mokymo sistemas, akcentavo, kad problemos visose ES šalyse panašios. Kaimui senstant, mažėja ir gyventojų jame, mokyklos nesurenka studentų, norinčių įgyti žemdirbiškas profesijas, todėl būtina kelti žemdirbio profesijos prestižą, tobulinti žemdirbių konsultavimo sistemas, spartinti inovacijų plėtrą, užtikrinti žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kokybišką ir nuolatinį informavimą, kelti specialistų, konsultantų, dėstytojų ir kitų asmenų, dalyvaujančių žemdirbių švietime, kvalifikaciją, o tęstinio mokymo programas rengti atsižvelgiant į klausytojų išsilavinimo lygį.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt