Dialogas svarbus abiems pusėms

Data

2007 12 18

Įvertinimas
0
 

Žemės ūkio ministerija


2007-12-13

 

DIALOGAS SVARBUS ABIEMS PUSĖMS

 

Gruodžio 11d. Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokslo ir technologijų parke (Kauno r.) oficialiai atidarytas Žemės ūkio ministerijos Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir VĮ Žemės ūkio informacijos bei kaimo verslo centro Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriai.

Žemės ūkio ministerijos strateginiai socialiniai partneriai sveikino žemės ūkio ministrės prof. Kazimieros Prunskienės iniciatyvą miestą artinti prie kaimo tikėdamiesi sklandaus bei vaisingo nuolatinio bendradarbiavimo.    

Prieš trejetą metų Žemės ūkio ministerijos pradėta vykdyti regioninės plėtros ir glaudaus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais politika šiais metais įsitvirtino Kauno rajone. Be keliasdešimt milijonų litų siekusių ilgalaikių investicijų į Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) materialinę bazę ir infrastruktūros atnaujinimą bei išplėtimą, be rudenį čia vykusių agrariniam sektoriui svarbių dviejų tarptautinių renginių – Pasaulio arimo varžybų ir specializuotos žemės ūkio ir maisto perdirbimo parodos „AgroBalt“, žemės ūkio mokslininkų ir verslininkų planų universiteto bazėje įkurdinti pažangių technologijų kūrimo ir diegimo praktikoje „Nemuno“ slėnį, žengtas dar vienas svarbus žingsnis - atidaryti Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriai.

Per pastaruosius metus pavykus suformuoti bendrą susitarimą su visais strateginiais partneriais, svarbu nenustoti sklandžiai šio darbo dirbti nuolat, ieškant naujų racionalių sprendimų dialogo pilnatvei siekti. Kaune susitelkęs žemės ūkio ir maisto sektoriaus mokslo, verslo potencialas, nevyriausybinių organizacijų gausa ir LŽŪU suformuota agrarinio sektoriaus infrastruktūra paskatino būtent čia įkurti Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skyrių. Jis derins ryšius tarp ministerijos ir žemės ūkio socialinių ekonominių partnerių, žemės ūkio mokslo ir mokymo, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nagrinėjant žemės, maisto ir žuvininkystės ūkio bei kaimo plėtros klausimus“, - pristatydama naująjį skyrių sakė žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Prunskienė.

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skyriui Kaune vadovaus Romutė Stašelienė. Jos vadovaujamas skyrius po Naujųjų metų reguliariai organizuos žemdirbių ir žemės ūkio ministro, viceministro, ministerijos sekretorių, kiti pareigūnų dalykinius susitikimus, administruos kaimo bendruomenėms skiriamą paramą.   

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skyriaus atidaryme dalyvavę žemės ūkio mokslo, žemės ūkio produkcijos perdirbėjų bei kiti verslo, žemdirbių savivaldos atstovai, Kauno apskrities ir rajono valdininkai, sveikino ministerijos siekį agrarinio sektoriaus administravimą artinti prie  kaimo žmonių. 

”Džiugu, kad šiais laikais ne griaunama, ne konfrontuojama, bet kuriama, ieškoma naujų bendradarbiavimo galimybių su žemdirbiu. Tikiu, kad tik abipusis partnerystės  poreikis, bus ir naudingas, ir vaisingas“, - sakė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis.

„Artindami miestą prie kaimo, dirbkite kaimo žmogaus labui, su žemdirbiais kalbėkite  suprantama kalba ir visada būkite jų pusėje. Neleiskite kaimo žmogui jaustis svetimam ir silpnam dialoge su perdirbėjais. Lengvinkite žemdirbio dalią“, - viltingai naujajam ŽŪM skyriui Kaune linkėjo ir Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Zigmas Aleksandravičius.

Iš ŽŪM Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skyriaus Kaune nemažai tikisi ir per šimtą nevyriausybinių žemdirbių organizacijų vienijantys Žemės ūkio rūmai (ŽŪR). Svarbiausiu naujojo skyriaus uždaviniu ŽŪR pirmininkas Bronius Markauskas įvardijo darbų atnaujinimą pagal dar šių metų pradžioje pasirašytą ŽŪM ir ŽŪR susitarimą. Juo abiejų institucijų atstovai įsipareigojo nuolatiniam ir reguliariam specialistų darbiniams susitikimams, informacijos ir oficialių nuomonių išsakymui. 

LŽŪU Mokslo ir technologijų parke įkurtuves Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skyriaus kaimynystėje šventė ir Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius. Nuo 2004 m. tapęs Vilniuje dirbančio Žemės ūkio informacijos bei kaimo verslo centro padaliniu Kaune, skyrius kelerius metus glaudėsi gan ankštose universiteto patalpose. Nuo šešiolikos iki keturiasdešimties dviejų darbuotojų išsiplėtęs skyrius šiandien vykdo svarbią funkciją - įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus dėl žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacijos rinkimo ir ataskaitų Europos Komisijai rengimo bei tenkina vidaus vartotojų - valstybės administravimo, savivaldos, statistikos ir kitų institucijų bei ūkio subjektų žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacijos poreikius.

Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius glaudžiai bendradarbiauja su LŽŪU Ekonomikos fakultetu talkinant mokslui: studentai čia semiasi duomenų apskaitos ir analizės pagrindų. Baigę studijas jie noriai įsijungia į minėto skyriaus darbuotojų gretas.

„Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriui išsikėlus iš senųjų patalpų, tikimės jas panaudoti elektroninio pasėlių įbraižymo technologijoms tobulinti. Naujos modernios skaitmeninės pasėlių įbraižymo technologijos turėtų sudominti ir besimokančius studentus, ir socialinių partnerių specializuoto mokymo organizatorius“, - atidarymo proga pristatydamas Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus darbą tolimesnius darbo planus Kaune dėstė Žemės ūkio informacijos bei kaimo verslo centro direktorius Sigitas Puodžiukas.

Į nuolatinį renginių sūkurį pastaruoju metu įsitraukusio LŽŪU rektorius Romualdas Deltuva neslėpė pasididžiavimo universitetui įgavus svarbų vaidmenį agrarinio sektoriaus  raidoje.

„LŽŪU suintensyvėję žemės ūkio srities renginiai, noras universiteto bazėje apjungti  mokslą, verslą, gamybą ir praktiką „Nemuno“ slėniu, tik dar kartą įrodo ŽŪM pagrįstą norą artėti link žemdirbio. Tegul naujųjų skyrių bendradarbiavimą su socialiniais partneriais vykdant jiems priskirtas funkcijas lydės brandžios idėjos tobulinant ir prisidedant prie Bendrosios žemės ūkio politikos reformos, kuriant nacionalinius dokumentus, padėsiančius įsisavinti Kaimo plėtros fondo lėšas“, -  akcentuodama mokslo svarbą  agrariniam sektoriui skyrių atidarymo proga  jų darbuotojams ir susirinkusiems svečiams linkėjo žemės ūkio ministrė prof.K.Prunskienė.

Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokslo ir technologijų parke (Kauno r.) oficialiai atidarytų Žemės ūkio ministerijos Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir VĮ Žemės ūkio informacijos bei kaimo verslo centro Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrių šventinės akimirkos.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. 8614 24828 el.paštas  vrs@zum.lt