Dėl žemės sklypo ir teisių į jį įregistravimo

Data

2003 12 12

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2003 m. gruodžio 12 d.


Tel.: 239 10 16,  Faks.: 239 10 15;
http://www.old.zum.lt ; el.paštas: [email protected]

 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO IR TEISIŲ Į JĮ ĮREGISTRAVIMO

 

Ne vienas suinteresuotas pilietis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistų teiraujasi, kiek gali užtrukti žemės sklypo ir nuosavybės teisių į jį įregistravimas Nekilnojamojo turto kadastre, priėmus sprendimą dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ar vandens telkinį atkūrimo.

Kaip informavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, apskrities viršininkui priėmus sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką ar vandens telkinį, apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyrius per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo su lydraščiu pateikia Nekilnojamojo turto kadastrui nuosavybės teisių atkūrimo bylą ir sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo kopiją.

Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas, gavęs nuosavybės teisių atkūrimo bylą bei sprendimo kopiją, per 5 darbo dienas nuo bylos pateikimo dienos patikrina, ar pateikti dokumentai atitinka visus reikalavimus. Po to jis suformuoja archyvinę bylą ir įrašo duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Nuosavybės teisių atkūrimo bylą su lydraščiu kadastro tvarkytojas grąžina žemėtvarkos skyriui, informuodamas, kad suinteresuotas pilietis turi kreiptis į atitinkamą VĮ Registrų centro filialą ar jo struktūrinį padalinį (nurodomas ir adresas) dėl žemės sklypo ir teisių į jį įregistravimo. Taip pat informuojama, kokio dydžio mokestis imamas už įregistravimą. Pasak generalinio direktoriaus Kazio Maksvyčio, šio mokesčio dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatomis ir priklauso nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės. 

Apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš Nekilnojamojo turto kadastro nuosavybės teisių atkūrimo bylą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, įteikia suinteresuotam piliečiui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku sprendimo bei žemės sklypo plano originalius dokumentus ir Nekilnojamojo turto kadastro parengtą pranešimą dėl žemės sklypo ir teisių į jį įregistravimo.

Turėdamas visus šiuos reikalingus dokumentus, suinteresuotas pilietis turi kreiptis į atitinkamą VĮ Registrų centro filialą ar jo struktūrinį padalinį su prašymu įregistruoti nuosavybės teises Nekilnojamojo turto registre. Nacionalinės žemės tarnybos generalinis direktorius Kazys Maksvytis pabrėžė, kad pateikus prašymą ir sumokėjus mokestį, nuosavybės teisės į žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistruojamos per 10 darbo dienų ir suinteresuotam piliečiui išduodama pažyma dėl žemės sklypo ir teisių į jį įregistravimo.

 

Parengė Jurga Palionytė

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.