Dėl Vyriusiosios tarnybinės etikos komisijos 2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 24 sprendimo

Data

2000 12 19

Įvertinimas
0
 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos

Atstovas spaudai

Tel.: 391 - 016; Fax.: 391 - 015; mob.: 8 – 286 070 58

Pranešimas spaudai 2000.12.19

P A T I K S L I N I M A S

Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 24
sprendimo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, įvertindama Kęstučio Kristinaičio 1991 metais, dirbusio Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento direktoriaus pavaduotoju Žemės reformos valdybos viršininku veiksmus, vykdant Lietuvos TSR Aukčiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d. įstatymą “Dėl Lietuvos TSR valstiečio ūkio” , rėmėsi 1994 m. Policijos departamento Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos surinktais dokumentais. Šie dokumentai daugiausia atspindi piliečio S. Damkausko turėto žemės sklypo pardavimo aplinkybes 1994 metais ir tik labai fragmentiškai šio sklypo įsigijimą. Šie fragmentiški liudijimai neleido detaliai įsigilinti į sklypo įsigijimo aplinkybes, todėl Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, savo sprendimo 2 punktu daro išvadą, kad dalyvaudamas Trakų rajono Žemės skirstymo komisijos posėdyje K. Kristinaitis atstovavo privatiems S. Damkausko interesams, skiriant jam žemės sklypą, todėl, Komisijos nuomone, pasielgė neetiškai.

Patiksliname, kad rajono Žemės skirstymo komisijos sudėtį tvirtindavo rajono liaudies deputatų tarybos sesija. Komisijos posėdžiai būdavo uždari, todėl K. Kristinaitis tuo metu nepriklausydamas Centrinei žemės skirstymo komisijai, rajonų žemės skirstymo komisijų posėdžiuose negalėjo dalyvauti.

Komisiją suklaidino tas faktas, kad K. Kristinaitis lankėsi Trakų rajono Žemėtvarkos tarnyboje dėl žemės skyrimo S. Damkauskui valstiečio ūkui steigti vilkinimo. Todėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendime atsirado niekada neegzistavusios institucijos pavadinimas: “Trakų rajono Žemėtvarkos tarnybos Žemės skirstymo komisija”.

Rajonų žemėtvarkos tarnybos buvo tiesiogiai pavaldžios Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentui, todėl K. Kristinaitis dalyvaudavo jų posėdžiuose, kai būdavo nagrinėjami piliečių nusiskundimai dėl žemės skyrimo valstiečio ūkiui steigti.

Jonas Rekešius