>
2022-10-31

Dėl karo Ukrainoje sunkumų patiriantys ūkininkai dar gali kreiptis lengvatinių paskolų

Žemės ūkio ministerija primena, kad ūkininkai, patyrę sunkumų dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, gali kreiptis lengvatinių paskolų likvidumui užtikrinti (apyvartiniam kapitalui finansuoti).

Iki 2022 m. lapkričio 15 dienos 70 proc. paskoloms teikti lėšų yra skiriama tinkamiems ūkio subjektams, kurių viena iš 2021 metais vykdomų ir 2022 m. tęsiamų veiklų yra:

  • gyvulininkystė;
  • daržininkystė ir sodininkystė;
  • akvakultūra;
  • ekologinė augalininkystė.

Šiuo metu lengvatinių paskolų teikimui pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ yra skirta 31 mln. Eur.

Likę 30 proc. skirta paskoloms teikti kitas veiklas vykdantiems ūkio subjektams. Nuo 2022 m. lapkričio 16 d., jeigu bus neišskolintos visos šios finansinės priemonės lėšos, likutis bus skolinamas visiems tinkamiems ūkio subjektams.

Teikti paraiškas dėl lengvatinės paskolos gavimo reikia atrinktiems finansų tarpininkams, kurie skelbiami UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas interneto svetainėje www.garfondas.lt.

Detali informacija apie finansinę priemonę skelbiama čia.

Taip pat informacijos yra čia.