Darbo grupė tikrino nuosavybės teisių į žemę atkūrimą

Data

2001 12 17

Įvertinimas
0

  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Atstovė spaudai

Tel.: 391 -  019;  Mob.: 8-286-07058;  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 17d.

DARBO GRUPĖ TIKRINO NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ ATKŪRIMĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kuri iki gruodžio 17 dienos nagrinėjo, kaip Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Klaipėdos ir Palangos miestų bei Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriai vykdo nuosavybės teisių į žemę atkūrimą, valstybinės žemės pardavimą ir nuomą minėtuose miestuose.

Kaip informavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos skyriaus vedėjo pavaduotoja, komisijos pirmininkė, analizuojant buvusių savininkų turėtų žemėvaldų kartografavimo būklę, buvo nustatyta, kad Palangos, Klaipėdos ir Kauno miestų žemėtvarkos skyriai yra nustatę (kartografavę) buvusių savininkų turėtų žemėvaldų ribas ir jos įbraižytos į dabartinius miestų planus, tačiau to nėra atlikęs Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius. Komisija nustatė, kad visuose miestų žemėtvarkos skyriuose piliečių prašymai atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką yra registruojami pagal raštvedybos taisykles.

Pažymėtina, kad Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje yra nuosavybės teisių atkūrimo bylų dingimo atvejai. Šiuos ir kitus faktus, susijusius su žemėtvarkos skyriaus darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, nagrinėja Vilniaus miesto prokuratūra.

Komisijos darbo metu buvo pasirinktinai tikrinami žemėtvarkos skyrių archyvuose esančių fizinių ir juridinių asmenų bylų dokumentai. Nustatyti kai kurie darbo trūkumai bei pažeidimai.

Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus specialistai, atkurdami nuosavybės teises į žemę Vilniaus mieste, vykdė naujų žemės sklypų individualiai statybai perdavimą neatlygintinai nuosavybėn, pažeisdami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos 37 punktą.

Klaipėdos ir Palangos miestų žemėtvarkos skyriuose esminių trūkumų, vykdant žemės reformą, nenustatyta.

Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus specialistų darbe esminiai įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pažeidimai padaryti sudarant valstybinės žemės nuomos sutartis su juridiniais asmenimis.

Patikrinimo pažymos pateiktos apskričių viršininkams ir paprašyta imtis priemonių nurodytiems trūkumams pašalinti bei atskirais atvejais įvertinti specialistų darbą

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.