Cukraus sektoriaus laukia permainos

Data

2005 10 28

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-28

 

CUKRAUS SEKTORIAUS LAUKIA PERMAINOS

 

Šią savaitę žemės ūkio ministrės prof. habil. dr. Kazimieros Prunskienės vadovaujama oficiali delegacija dalyvavo Liuksemburge vyksiančiame Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos posėdyje.

Pasak žemės ūkio ministrės, Europos Sąjungos šalys supranta, kad vykdant tarptautinius įsipareigojimus, dabartinis cukraus režimas privalo būti reformuotas. Lapkričio mėnesį Europos Sąjungos Taryba turi susitarti dėl bendros ES pozicijos, kurios bus laikomasi  derybose su Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Ministrė pabrėžė, kad cukraus sektoriaus reforma yra neišvengiama, todėl svarbiausia yra išsiderėti kiek galima palankesnes sąlygas ūkiniams subjektams, sudarant jiems prielaidas ilgalaikiam konkurencingumui naujomis rinkos sąlygomis.

Europos Komisija siūlo baltojo cukraus kainą 2006-2007 metais sumažinti 39 proc. ir kompensuoti ūkininkams 60 proc. kainos sumažinimo. Be to, siūloma įvesti 4 metų savanorišką restruktūrizavimo schemą - ES cukraus gamintojai bus skatinami uždaryti fabrikus ir atsisakyti gamybos kvotų.

Su Europos Komisijos siūloma radikalia cukraus reforma sutinka tos ES valstybės, kur cukraus gamyba neturi didesnės įtakos rinkai, o 11 Europos Sąjungos narių ministrai, jų tarpe ir Lietuvos, įteikė prašymą Europos Komisijos komisarei Marianai Fišer Boel. Jame prašoma didesnių kompensacijų už prarastas pajamas ir ilgesnio pereinamojo laikotarpio. Kompensacijas siūloma skirti tiems šalies ūkiams, kurie dėl cukraus sektoriaus reformos praras dalį pajamų. Kreipimąsi pasirašiusių valstybių žemės ūkio ministrų nuomone, cukraus gamybos kvotas ir restruktūrizavimo fondo paramos lėšas turi administruoti pati šalis.

Ministrė Kazimiera Prunskienė asmeniškai taryboje kėlė klausimą dėl siūlomo kainų mažinimo cukriniams runkeliams, nes jis neturėtų būti didesnis už cukraus kainų mažinimą. Lietuva laikosi nuomonės, kad cukraus gamybą Bendrijoje galima būtų koreguoti ne sujungiant „A“ ir „B“ kvotas, o pirmiausia mažinant „B“ ir „C“ cukraus gamybos kvotas, kas leistų ne taip drastiškai mažinti cukraus ir cukrinių runkelių kainas. Pasak K.Prunskienės, numatytos vienkartinės kompensacijos (4,86 eurų už toną) cukrinių runkelių augintojams, kai cukraus fabrikai sustabdo veiklą, yra pernelyg mažos, todėl Lietuva siūlė jas trigubai padidinti.

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė įsitikinusi, kad Lietuvos cukraus sektorius dirbs rentabiliai netgi ir pritaikius siūlomas reformos nuostatas. Net ir sumažinus kainas, bet gaunant numatytas kompensacijas, runkelių auginimas bus gerokai pelningesnis nei javų ar kitų žemės ūkio kultūrų auginimas.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt