Bus kompensuojamos pieno ūkio modernizavimo išlaidos

Data

1999 12 31

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
Ryšių su visuomene skyrius

Tel.: 391 - 019, 391 - 018; Fax.: 391 - 015;
Cituojant Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, šaltinį prašome nurodyti

Informacija žurnalistams 1999 m. gruodžio 31 d.

BUS KOMPENSUOJAMOS PIENO ŪKIO MODERNIZAVIMO IŠLAIDOS

Vykdant Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymą ir siekiant palaikyti žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamas, įvertinus pieno gamintojų ir perdirbėjų pasiektus susitarimus, Žemės ūkio ministerija siūlo laikinai, iki bus priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas, nuo 2000 m. sausio 1 d. aukščiausiosios rūšies pieną supirkti kainomis, ne mažesnėmis kaip 600 litų už toną bazinio pieno, bei kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kurias sudaro fiziniai asmenys, supirkti pieną iš savo narių kainomis, kurias nustato kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių (įgaliotinių) susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų nutarimu.

Žemės ūkio ministras dr. Edvardas Makelis pavedė ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentui kartu su Žemės ūkio plėtros ir maisto departamentu, rengiant 2000 metų investicines programas, numatyti galimybę iš dalies kompensuoti padarytas pieno ūkio kūrimo ir modernizavimo išlaidas ir iš dalies padengti naujų investicijų į pieno ūkį išlaidas visiems ūkio subjektams.

Parengė Vilma Kavaliauskienė,

Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus viršininkė, tel. 391 019