Bitininkystės sektoriui baigiamos mokėti paramos lėšos

Data

2005 10 13

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-13

 

BITININKYSTĖS SEKTORIUI BAIGIAMOS MOKĖTI PARAMOS LĖŠOS 

 

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, spalio 12 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paramos gavėjams yra išmokėjusi beveik 615 tūkst. litų paramą.

Nuo 2005 m. bitininkystės sektorius remiamas pagal naujai patvirtintą trejų metų trukmės Bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais gerinimo programą, parengtą vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu. Parama teikiama kaip negrąžintina subsidija ir gali siekti nuo 70 iki 100 proc. tinkamų išlaidų. 2005 m. bitininkystės sektoriaus paramos priemonėms įgyvendinti skirta 1 mln. Lt.

Parama šiais metais buvo teikiama bičių laikytojams, bitininkų asociacijoms, mokslo ir mokymo institucijoms, medaus kokybės tyrimus atliekančioms laboratorijoms. Buvo remiamos priemonės: techninė pagalba (kursai, seminarai bitininkams), varozės kontrolė, avilių gabenimo įrangos įsigijimas, parama medaus tyrimo laboratorijų modernizavimui, medaus kokybės tyrimai, veislinių bičių šeimų vertinimas bei bitininkystės taikomieji tyrimai.

Kaip sakė Žemės ūkio ministerijos Maisto saugos ir kokybės departamento direktorius Saulius Jasius, nors šis bitininkystės sektoriaus rėmimo būdas šiais metais pradėtas taikyti pirmą kartą, džiugu, kad per tokį trumpą laiką bitininkai sugebėjo pasinaudoti parama.

Vis dėlto įgyvendinant Bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais gerinimo programą, iškilo ir sunkumų. Kadangi paramai skirti pinigai ne tik iš Lietuvos Respublikos Kaimo rėmimo programos lėšų, bet ir iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, paramos lėšų administravimas daug sudėtingesnis ir kontrolė griežtesnė, dėl šios priežasties ilgiau užtrunka ir administravimo procesas. ,,Todėl norint sėkmingai panaudoti bitininkystės sektoriui skirtas lėšas, būtina geranoriškai ir greitai reaguoti į administravimo metu iškylančius nenumatytus atvejus, bendradarbiauti šalinant pasitaikančius trūkumus. Kadangi ši parama yra skirta trejiems metams, administravimo taisyklės, atsižvelgus į šių metų patirtį, bus keičiamos ir stengiamasi supaprastinti paramos gavimo procedūrą. Tikimės, kad kitais metais pretendentų šiai paramai gauti bus dar daugiau“, - sakė Žemės ūkio ministerijos Maisto saugos ir kokybės departamento Gyvulininkystės ir veterinarijos skyriaus vedėjas Aleksandras Muzikevičius.

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt