Baltijos jūros žuvininkystės klausimams – ypatingas politinis dėmesys

Data

2013 12 17

Įvertinimas
0

Gruodžio 17 d. Lietuvos žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna kartu su kitų ES Baltijos jūros valstybių ministrais pasirašė memorandumą, kuriame apibrėžti Baltijos jūros žuvininkystės forumo Baltfish veiklos principai ir metodai.

„Norėčiau pažymėti šio projekto svarbą bei išreikšti viltį, kad BALTFISH  toliau išliks lankstus, efektyvus ir konstruktyviai žuvininkystės klausimus nagrinėjantis Baltijos jūros regionui priklausančių ES valstybių atstovų forumas“, – Memorandumo pasirašymo proga tardamas sveikinimo žodį sakė ministras prof. V. Jukna.

Baltfish projekto istorija prasidėjo 2010 metų rugsėjo mėn., kai, Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos kontekste, Švedijos žemės ūkio ministerija sėkmingai iniciavo Baltfish projektą.

Projekto esmė – gerinti ir stiprinti Baltijos jūros regiono ES valstybių narių bendradarbiavimą aptariant ir sprendžiant žuvininkystės klausimus.

Nuo pirmųjų šio projekto žingsnių išryškėjo jo aktualumas ir efektyvumas visoms Baltijos jūros valstybėms. Šis projektas tapo racionalaus ir prasmingo regioninio bendradarbiavimo, kurio svarbą ypač pabrėžia Bendrosios žuvininkystės politika bei skatina Europos Komisija, pavyzdžiu visoms ES valstybėms narėms.

Didžiausia Baltfish projekto sėkmė yra ta, kad reguliarių žuvininkystės ekspertų ir administracijos vadovų susitikimų metu sudaroma puiki galimybė konstruktyviai aptarti ir įvertinti naujausią informaciją, susijusią su žuvų išteklių būkle Baltijos jūroje, bei spręsti kitus aktualius žuvininkystės klausimus. Baltfish  forumo sėkmingo bendradarbiavimo dėka kiekvienais metais Baltijos jūros regiono ES valstybės narės pateikia bendrą poziciją dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje, taip palengvindamos derybas su Europos Komisija bei užtikrindamos optimalias sąlygas žvejybos verslui bei tvarią ir atsakingą žvejybą.

Projekto sėkmė ir aktualumas paskatino BALTIFIH forumą pakelti į aukštesnį lygmenį Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrams pasirašant Memorandumą.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 274