Baltijos jūros regiono valstybių atstovai – prie bendro diskusijų stalo

Data

2012 10 29

Įvertinimas
0

Spalio 23-25 dienomis Warka apylinkėse (Lenkija) vyko Baltijos jūros regiono valstybių kaimo plėtros programas valdančiųjų institucijų atstovų susitikimas. Į susitikimą, kurį surengė Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija, susirinko atstovai iš Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos institucijų.

Renginio metu aptarti klausimai, susiję su 2007–2013 metų kaimo plėtros programų įgyvendinimo aktualijomis, kaimo plėtros reglamento, skirto 2014–2020 metų laikotarpiui, projektu, naujųjų kaimo plėtros programų, skirtų 2014–2020 metų laikotarpiui, bei kitų strateginių dokumentų rengimu ir jų susiejimo su Europos Sąjungos strategijos Baltijos jūros regionui prioritetais, tikslais ir iniciatyvomis galimybėmis.

Ypatingas dėmesys skirtas kaimo plėtros reglamento, skirto 2014–2020 metų laikotarpiui, projekto analizei ir susitikime dalyvavusiųjų valstybių pozicijų dėl šio dokumento aptarimui. Daug diskutuota dėl klausimų, susijusių su kaimo plėtros politikos prioritetų nustatymu, mažiau palankiomis ūkininkauti vietovėmis, jų identifikavimo ypatybėmis, reglamento projekte numatytais rizikos valdymo mechanizmais, LEADER metodo ypatybėmis naujuoju 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu. Taip pat aptarti galimi scenarijai, kaip naujosios kaimo plėtros programos galėtų prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos  prioritetų ir tikslų įgyvendinimo.

Susitikimo pabaigoje priimtas susitarimas parengti jungtinį pasisakymą dėl bendrai sutartų pozicijų svarstytais klausimais.

 

 Žemės ūkio ministerijos informacija