Atnaujinami Lietuvos ortofotografiniai žemėlapiai

Data

2012 12 13

Įvertinimas
0

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, šiemet atnaujinanti Lietuvos teritorijos ortofotografinius žemėlapius, gruodžio pradžioje jau priėmė pirmuosius atnaujintus M 1:5000 ir M 1:10 000 mastelių žemėlapius. Šie žemėlapiai sudaromi iš skaitmeninių aerofotonuotraukų, kurios daromos skraidant virš teritorijos ir ją fotografuojant.

Vaizdžius ir aiškiai suprantamus ortofotografinius žemėlapius asmeniniams reikalams naudoja daugelis gyventojų. Šie žemėlapiai taip pat reikalingi kuriant valstybės kadastrus, registrus, duomenų bazes, vykdant žemės reformą, teritorijų planavimo darbus ir kt.

Šiuo metu Lietuvoje naudojami 2009–2010 metais sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai. Reikalavimas kas penkerius metus atnaujinti orofotografinius žemėlapius numatytas Geodezijos ir kartografijos įstatyme.

Lietuvos teritorijos aerofotografavimo ir minėtų žemėlapių atnaujinimo darbus 2012 m. gegužės 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu pradėjo vykdyti Ukrainos kompanija RAB „Aviacinis skaičiavimo centras“. Šiemet ji nufotografavo pusę Lietuvos teritorijos ir Nacionalinei žemės tarnybai gruodžio pradžioje perdavė daugiau kaip trečdalį (35 proc.) naujai sudarytų M 1:5000 ir M 1:10 000 mastelių ortofotografinių žemėlapių.

Tarnybos specialistų teigimu, aerofotografavimo bei ortofotografinių žemėlapių sudarymo darbai vyksta sklandžiai, pagal numatytą grafiką, o pirmieji priimti ortofotografiniai žemėlapiai yra kokybiški. Visus šiuos darbus numatoma užbaigti iki 2013 m. lapkričio 1 d.