2022-04-12

Artėja pasėlių deklaravimas – aptarti svarbiausi pokyčiai

Artėjant pasėlių deklaravimui, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai socialiniams partneriams, savivaldybių žemės ūkio skyrių bei seniūnijų specialistams pristatė tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijas.

Konferencijos „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“ dalyviams priminti svarbiausi šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų  deklaravimo pokyčiai: pievų ir ganyklų priežiūros, susietosios paramos, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių naujovės.

Pristatytas aktualijas apie žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų  deklaravimo pokyčius 2022 m. galite rasti čia.

Informacija apie susietosios paramos išmokų už gyvulius taisyklių pakeitimus 2022 m. yra čia.

Socialiniai partneriai supažindinti su paraiškų priėmimo informacinės sistemos pakeitimais ir šių metų patikrų aktualijomis bei naujovėmis.