Ar tikrai galvijai superkami pigiai?

Data

2005 12 05

Įvertinimas
0

 Žemės ūkio ministerija

 

2005-12-05

 

AR TIKRAI GALVIJAI SUPERKAMI PIGIAI?

 

„Ar tikrai galvijai superkami pigiau? Į šį klausimą tiesioginio atsakymo nėra, nes, priklausomai nuo gyvulio kokybės, yra augintojų, kurie gauna už jį daugiau, yra ir tokių, kurie gauna mažiau“, - sako Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo direktorius Rimantas Krasuckis.

Nuo š. m. spalio 3 d. Lietuvos mėsos perdirbimo įmonės pradėjo vykdyti Europos Sąjungoje jau trisdešimt metų taikomą pačių jos augintojų sugalvotą ir kartu su mokslininkais sukurtą apmokėjimo už gyvulius pagal skerdenų kokybę ir svorį sistemą. Jos esmė - mokėti už gyvulius pagal jų tikrąją vertę, tai yra, pagal skerdenos raumeningumą ir riebalingumą.

Pasak direktoriaus Rimanto Krasuckio, nors galvijų skerdenos vertinamos Lietuvoje jau beveik trejus metus, tačiau įmonėms, pagaliau pasiryžusioms iki galo įgyvendinti pažangią ir objektyvią apmokėjimo už galvijus sistemą, nepavyko išvengti nesklandumų. Daugiausiai tai susiję su informacijos stoka. Kol galvijų nesupirkdavo pagal skerdenų vertinimo rezultatus, tol augintojai nesidomėjo šia sistema, o, prasidėjus supirkimui pagal naująją sistemą, skerdyklos nepakankamai išsamiai išaiškino jiems kainų subtilybes.

Siekdama pagerinti augintojų informavimą, o skerdyklas paskatinti branginti kiekvieną augintoją, Žemės ūkio ministerija ėmėsi koreguoti teisinę bazę, griežčiau kontroliuoti įmones, o sprendžiant kylančias gyvulių supirkimo problemas, rengti bendrus augintojų, mėsos perdirbėjų ir žemės ūkio institucijų specialistų posėdžius. „Pavyko pasiekti, kad  supirkėjai, sudarydami su augintojais galvijų pirkimo-pardavimo sutartis, pateiktų išsamią visų kategorijų, skerdenų svorių ir raumeningumo bei riebumo klasių kainų lenteles ir jas paaiškintų“, - informavo direktorius Rimantas Krasuckis. Remiantis kelių metų skerdenų klasifikavimo duomenimis, absoliuti dauguma Lietuvoje parduodamų karvių skerdenų yra tik P, telyčių ir bulių - O ir P raumeningumo klasių.

Patobulinus paskerstų galvijų ir jų skerdenų vertinimo kompiuterinę informacinę sistemą, dar šiais metais augintojai galės ne tik paskambinę į skerdyklą telefonu sužinoti parduoto galvijo skerdenos kokybės rodiklius, bet ir galvijo paskerdimo dieną rasti visus duomenis internete, adresu www.vic.lt/ris/ (meniu nuorodoje „Mėsos sektorius“, „Galvijų skerdenų vertinimo rezultatai“). Siekiant išvengti ginčų dėl galvijo skerdenos išeigos, įmonės įpareigotos pasverti galvijus prieš skerdimą ir užfiksuoti gyvąjį jų svorį.

Gyvulių skerdenų vertinimą atlieka kvalifikuoti specialistai, branginantys savo darbą. Jiems  atlyginimą moka ne įmonės, o valstybė. Vertintojus nuolat kontroliuoja valstybinės įmonės „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ inspektoriai. Galutinė skerdenos kaina priklauso nuo gyvulio raumeningumo kategorijos ir bazinės kainos. Bazinę R-3 kategorijos kaina nustato įmonės.

Nors kai kurie augintojai skundžiasi mažomis kainomis, tačiau, atlikus spalio mėnesio galvijų skerdimų analizę, paaiškėjo, kad rudeninio gyvulių pardavimo laikotarpiu augintojai masiškai pardavinėja pačios prasčiausios kokybės gyvulius, dėl to paprastai ir krinta supirkimo kainos, lyginant su metų viduryje buvusiomis. Rinkos informacinės sistemos duomenimis, Lietuvoje mėsos perdirbėjai š. m. spalio mėnesį augintojams už karves ir telyčias sumokėjo 22 proc. didesnę kainą negu praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, o už bulius - net 30 proc. didesnę kainą.

„Lietuva turi puikias galimybes plėtoti gyvulininkystę, todėl, siekiant sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje, o tai yra vienintelis būdas užtikrinti gyvulių supirkimo kainų augimą Lietuvoje, neišvengiamai privalome tobulinti apmokėjimo už produkciją principus, kad būtų paskata auginti didelio svorio ir aukšto raumeningumo galvijus, kurių skerdenos paklausios ir užsienio rinkose“, - pabrėžė  direktorius Rimantas Krasuckis, patikindamas, kad apmokėjimo pagal skerdenų kokybę ir svorį sistema yra patikima ir objektyvi, leidžianti išvengti apgavysčių tiek iš mėsos perdirbėjų, tiek ir iš augintojų pusės.

Tikima, kad ši sistema šalies augintojams duos didelės naudos pasirenkant auginamų gyvulių veisles ir sudarant tinkamą gyvulių šėrimo racioną. Apmokėjimas pagal skerdenų kokybę paskatins į rinką tiekti kokybiškesnius galvijus, o tai padidins augintojų pajamas ir mėsos pramonės konkurencingumą bei sudarys palankias sąlygas plėtotis partneriškiems santykiams tarp augintojo ir įmonės. Manoma, kad Lietuvoje atsiradus daugiau geros kokybės gyvulių, mėsos perdirbėjai, būdami labai priklausomi nuo augintojų, pradės didinti kainas už tokius galvijus, taip paskatindami augintojus verstis mėsine galvijininkyste. Įdiegus apmokėjimo už gyvulius pagal skerdenų kokybę sistemą baigsis laikotarpis, kai tiek už geros, tiek ir už blogos kokybės gyvulius buvo mokama beveik ta pati kaina.

„Lietuvoje yra daug žemdirbių, kurie moka ir gali auginti gyvulius. Mūsų augintojai privalo pradėti galvoti apie parduodamų gyvulių kokybę. Užauginę didelio svorio galvijus gausime maksimalią ekonominę naudą ir deramą atlygį už įdėtą triūsą“, - akcentavo Bendrosios rinkos organizavimo direktorius Rimantas Krasuckis.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16,  faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt