Aptartos su apmokėjimu pagal skerdenų kokybę susijusios problemos

Data

2005 12 23

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

2005-12-23

APTARTOS SU APMOKĖJIMU PAGAL SKERDENŲ KOKYBĘ SUSIJUSIOS PROBLEMOS

 

Gruodžio 22 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko darbo grupės mėsos sektoriaus problemoms nagrinėti pasitarimas, kurio metu gyvulių augintojų, skerdyklų, mėsos perdirbimo įmonių, mokslo įstaigų ir kitų institucijų atstovai dar kartą sprendė problemas, kylančias dėl apmokėjimo už parduotus galvijus pagal skerdenų kokybę ir svorį.

Įvertinus apmokėjimo pagal skerdenų kokybę sistemos įvedimo pirmųjų mėnesių rezultatus, paaiškėjo, kad daugiausiai nepatenkinti naująja apmokėjimo sistema liko tie galvijų augintojai, kurie pardavė mažo gyvojo svorio, 3-ios ir 4-os įmitimo kategorijos galvijus. Be to, šiuo metu įmonės tebetaiko labai sudėtingą kainodarą ir daugelis augintojų dar nesupranta, kad kainos už parduodamus galvijus priklauso ne tik nuo gyvulio skerdenos kokybės, bet ir nuo jos svorio, kuris dar skirstomas į keturias grupes.

Pasitarimo metu buvo nuspręsta, kad siekiant supaprastinti kainodarą, o augintojus paskatinti auginti didesnio svorio galvijus, mėsos perdirbimo įmonės taikys nebe keturias, o tris kainų pagal skerdenos svorį grupes. Įmonių atstovai pažadėjo supirkimo kainų lentelėje R raumeningumo klasės skerdenų kainų neskaidyti į svorio grupes.

Skerdyklų atstovai sutiko, kad neturėtų būti tokio ženklaus skirtumo tarp tos pačios kokybės ir svorio telyčių ir bulių skerdenų kainų, bus peržiūrėti ir telyčių skerdenų kainų nustatymo principai.

Pasitarimo dalyviai aptarė ir ypač aktualų informacijos teikimo apie šios ir ateinančios savaitės gyvulių supirkimo kainas klausimą. Buvo pabrėžta, kad augintojams sunku telefonu tinkamai išsiaiškinti kainų lenteles, todėl dėl informacijos stokos prarandama pasirinkimo laisvė parduoti gyvulius. Savo interneto tinklapiuose gyvulių supirkimo kainas skelbia tik dalis mėsos perdirbimo įmonių.

Įmonės sutiko visais galimais būdais prisidėti prie kainų viešinimo gyvulių augintojams, taip pat buvo pažadėta, kad visos klasifikavimą vykdančios skerdyklos kainų lenteles skelbs savo internetiniuose tinklapiuose. Per Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro internetinį puslapį bus galima tiesiai patekti į įmonių tinklapius arba surasti skerdyklų, neturinčių internetinių tinklapių, gyvulių skerdenų supirkimo kainas. Be to, tame pačiame tinklapyje augintojai iš karto po galvijo skerdenos įvertinimo galės sužinoti jos klasifikavimo rezultatus.

Skerdyklų atstovai buvo informuoti, kad artimiausiu metu bus pradėtos taikyti administracinio poveikio priemonės tų ūkio subjektų atžvilgiu, kurie nevykdo su skerdenų klasifikavimu ir apmokėjimu susijusių teisės aktų reikalavimų.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt