Aptartos ES paramos smulkiesiems ūkiams teikimo galimybės

Data

2017 11 10

Įvertinimas
5
DSC_0142.JPG

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa (KPP) yra viena patraukliausių priemonių, kuria gali pasinaudoti ir smulkieji ūkininkai, norintys sustiprinti savo ūkius. Šią savaitę Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) susirinkę socialiniai partneriai aptarė paramos smulkiesiems ūkiams teikimo taisyklių nuostatas 2018 metams.

Paramos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ gali kreiptis ūkininkai, kurių ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 tūkst. iki 8 tūkst. eurų. Tokie smulkieji ūkiai Lietuvoje sudaro apie 20 proc. visų žemę deklaravusių ūkių. Jie geba lanksčiau prisitaikyti prie įvairių aplinkos bei rinkos pokyčių, taip pat kuria darbo vietas. Norint paskatinti smulkiuosius ūkininkus modernizuoti savo ūkius ir tapti konkurencingesniais rinkoje, priimtas sprendimas peržiūrėti KPP lėšas. Inicijavus programos keitimą, siūloma šiai veiklos sričiai įgyvendinti 2017–2020 metais padidinti lėšas 15 mln. eurų. „Kitą savaitę į Lietuvą  atvyksta Europos Komisijos atstovai, tad tikimės sulaukti gerų žinių“, – situaciją apibūdino ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.

Kadangi šios paramos intensyvumas siekia net 100 proc., taigi ūkiams nereikės prisidėti savo lėšomis – vienas ūkis galės gauti 15 tūkst. Eur. Europos Komisijai pritarus KPP pakeitimams, kitų metų paraiškų rinkimui numatoma skirti 6 mln. eurų. Šią paramą bus galima panaudoti ne tik žemės ūkio produktų gamybai, bet ir valdoje pagamintų ar išaugintų prekinių žemės ūkio produktų apdorojimui, perdirbimui ir teikimui rinkai.

Aptariant KPP veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ paramos teikimo taisyklių nuostatas, daugiausia diskusijų tarp socialinių partnerių kilo dėl siūlymo remti naudotų traktorių įsigijimą. Iki šiol pagal šią veiklos sritį buvo remiamas tik naujos technikos įsigijimas. Kadangi dabar įsigyti naudotus traktorius gali ir jaunieji ūkininkai, tad nuspręsta tokią galimybę suteikti ir smulkiesiems ūkininkams. Pasak Lietuvos šeimos ūkių sąjungos vadovo Vido Juodsnukio, tai puiki, mažam ūkiui labai patraukli idėja, nes parama nėra didelė. „Bus labai sunku patikrinti, ar traktoriui įsigyti nebuvo skirta ES parama. Nėra naudotos technikos duomenų bazės, labai ilgai gali užsitęsti paraiškų vertinimai“, – abejones išsakė Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Erikas Bėrontas. Ne vienas susitikimo dalyvis siūlė įvesti ribinės kainos ar perkamo traktoriaus variklio galios apribojimo kriterijų. Nepaisant prieštaringų nuomonių, posėdžio metu sutarta, kad ūkininkams galimybė įsigyti naudotus traktorius vis dėlto bus suteikta.

Smulkieji ūkiai gali pretenduoti į paramą ir dar pagal dvi KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. ŽŪM Kaimo plėtros departamento specialistai su socialiniais partneriais aptarė šių veiklos sričių paramos teikimo taisyklių nuostatas 2018 metams: gaunamų pajamų iš vykdomos veiklos dydį, galimybę skolintis iš fizinių ir juridinių asmenų, maksimalią projekto sumą, paramos intensyvumą, projektų atrankos kriterijus, tinkamų pareiškėjų ir partnerių apibrėžimą, galimus paramos lėšų išmokėjimo būdus, projekto kontrolės laikotarpio trukmę, tinkamas finansuoti išlaidas ir kitas svarbias nuostatas.