Aptarti aktualūs žemės ūkio klausimai

Data

2004 12 29

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2004 gruodžio 29 d.

 

Tel.: 2391-016, Faks. 2391-015;

http://www.old.zum.lt ;  el.paštas: jurgap@zum.lt

 

APTARTI AKTUALŪS ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAI 

 

Gruodžio 28 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko pasitarimas su savivaldybių administracijų atstovais, kurio metu buvo aptariamas nacionalinės ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimas bei šių priemonių vykdymo eiga, tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas bei kontrolė, gautų paraiškų vertinimas ir patikros vietoje, dažniausiai pasitaikantys neatitikimai, pasėlių deklaravimo ir paraiškų paramai gauti 2005 metais paruošiamieji darbai, pieno kvotų ir jų nacionalinio rezervo administravimo aktualijos bei kiti savivaldybėms rūpimi klausimai.

„Šiandieną susirinkome aptarti ne tik gana sėkmingų 2004-ųjų metų darbo rezultatų, bet ir pasitarti, kaip bendromis jėgomis galėtume padidinti žemdirbių galimybes pasinaudoti parama, užtikrinti tolygesnę kaimiškųjų regionų plėtrą“, - akcentavo pasitarimą pradėjusi žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė. Ji informavo, kad Vyriausybė papildomai skyrė dar 200 mln. litų kompensacijoms už žemę, mišką ir vandens telkinius – tai jau ketvirtas kartas šiais metais. Šiemet skiriama šių kompensacijų suma yra didžiausia per visą jų mokėjimo laikotarpį – iš viso kompensacijoms už žemę bus skirta 390 mln. litų.

Pasak ministrės Kazimieros Prunskienės, su įvairių sričių specialistais diskutuojama dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros veiklos decentralizavimo, dalį funkcijų perduodant teritoriniams skyriams, taip užtikrinant atliekamų darbų operatyvumą ir skaidrumą.

„Svarbu suaktyvinti kooperacijos plėtrą žemės ūkio sektoriuje, taip padidinant galimybes pasinaudoti ES parama ir derėtis dėl produkcijos kainų“,  - sakė žemės ūkio ministrė.

Seimo Kaimo reikalų komiteto primininkas Jonas Jagminas susitikimo dalyvius supažindino su komiteto darbo principais bei planais. 

Žemės ūkio ministerijos sekretorė Dalia Miniataitė, kalbėdama apie tai, kaip bus teikiama parama žemės ūkio subjektams 2005 metais ir kokie bus savivaldybių bei seniūnijų pagrindiniai darbai vykdant paramos teikimo funkcijas, informavo, kad kitais metais tiesioginių išmokų mokėjimo principai nesikeis. Numatoma, kad 2005 m. Lietuvos žemdirbių gaunamos išmokos sieks 60 proc. ES išmokų lygio, 2004 metais - 55 proc. 

Kitais metais pasėlių deklaravimas prasidės kovo 1 d., baigsis – gegužės 16 d. Šiuo metu Briuselyje vyksta diskusijos dėl deklaravimo ir paraiškų padavimo termino pratęsimo iki 2005 birželio 1 d. Tai reiškia, kad deklaravimas vyks mėnesiu trumpiau nei šiais metais. Ministerijos sekretorė Dalia Miniataitė pabrėžė, kad pasikeitė ir pasėlių laukų deklaravimo paraiškos forma, pavyzdžiui, šiemet joje jau reikės nurodyti ir žemės valdymo teisę. Tyčiniu neteisingo deklaravimo atveju bus laikoma, jeigu nebus aiškių lauko ribų, taip pat jei pareiškėjas deklaruos plotą, kuriame neužsiima žemės ūkio veikla.

Iki sausio 17 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos surengs mokymus Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, savivaldybių specialistams, kurie seniūnijose konsultuos paramos gavėjus, o Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos mokys žemėtvarkos specialistus, kurie padės žemdirbiams įbraižyti pasėlių plotus žemėlapiuose. Šiais metais tik 1 proc. žmonių pasėlių laukų ribas pasižymėjo patys, visiems kitiems įbraižė žemėtvarkos specialistai.

Nacionalinės mokėjimo agentūros  prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Valentinas Miltienis informavo, kad pagal 19 Kaimo rėmimo programos priemonių šiandien išmokėta daugiau kaip 116 mln. litų.  Apmaudu, tačiau žemdirbių nepasiekė beveik 1 mln. litų vien dėl to, kad paraiškose buvo neteisingai nurodyti bankų rekvizitai. Direktorius Valentinas Miltienis pabrėžė, kad kaimo žmonės labai aktyviai dalyvauja Kaimo plėtros plano ir Bendrojo programavimo dokumento priemonėse. Ypač iniciatyvūs jaunieji ūkininkai.

2004 metais baigėsi paramos sutarčių SAPARD paramai gauti pasirašymas. Pasirašytos 884 SAPARD paramos sutartys bendrai 617 mln. Lt sumai. SAPARD lėšas pagal paramos gavėjų pateikiamus mokėjimo prašymus numatoma išmokėti iki 2006 metų pabaigos.

Pieno kvotų ir jų nacionalinio rezervo administravimo aktualijas aptarusio Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktoriaus Rimanto Krasuckio teigimu, per 2004-2005 kvotos metų pirmuosius 8 mėnesius pieno pardavimo perdirbti kvota išnaudota 69,6 proc. Prognozuojama, kad per visus kvotos metus ji bus įvykdyta 92 proc. Savivaldybių atstovams buvo išdalinti sąrašai su pavardėmis tų pieno gamintojų, kurių vardu duomenų bazėje nebuvo registruota melžiamų karvių, tačiau pienas parduodamas. Nesiėmus reikiamų priemonių, šie žemdirbiai gali prarasti kvotas.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė savivaldybių administracijų atstovų paprašė atsiųsti jiems labiausiai rūpimus klausimus, kurie bus įtraukti į savivaldybių darbuotojų ir žemdirbių mokymų programą.

 

Parengė Jurga Palionytė

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.