Aptarti aktualūs žemės ūkio klausimai

Data

2003 12 11

Įvertinimas
0

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2003 m. gruodžio 11 d.


Tel.: 239 10 16,  Faks.: 239 10 15;
http://www.old.zum.lt ; el.paštas: [email protected]

 

APTARTI AKTUALŪS ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAI

 

Gruodžio 10 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko Žemės ūkio ministro Jeronimo Kraujelio susitikimas su apskričių viršininkų administracijų atstovais, kurio metu buvo aptarti aktualūs žemės ūkio klausimai.

Susitikimo metu Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis informavo, kad tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams 2004 metais bus teikiamos skiriant paramą deklaruotam žemės ūkio naudmenų plotui, papildomai mokant gyvulių augintojams už laikomą ar skerdžiamą gyvulį bei už ES remiamas kultūras ir sieks 55 proc. Europos Sąjungos  tiesioginių išmokų dydžio.

Vienkartinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą bus mokama visiems registruotiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir paraiškas pateikusiems žemės ūkio veiklos subjektams, turintiems ne mažiau kaip 1 ha geros agrarinės būklės žemės ūkio naudmenų ir besilaikantiems aplinkos apsaugos reikalavimų. Išmokoms gauti labai svarbu, kad būtų deklaruoti pasėliai ir augalų plotai būtų pažymėti žemėlapiuose. Išmoka už žemės ūkio naudmenų hektarą kitąmet turėtų siekti 116 litų.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė paaiškino, kad „geros agrarinės būklės“ žemės ūkio naudmenų plotais laikytini tokie plotai, kuriuose visai nėra augančių medžių ir krūmų (išskyrus atvejus, kai krūmų ar medžių grupė  kaip atskiras plotas lauke nenaikinamas ir į plotą išmokai neįskaičiuojamas) bei sustabarėjusios augmenijos (kiečių, pelynų, usnių ir kt.). Pievos ir ganyklos turi būti nušienautos ir žolės išvežtos. Geros agrarinės būklės ir atitinkantis aplinkosaugos reikalavimus remtinas žemės ūkio naudmenų plotas Lietuvoje yra 2,288 mln. ha. Per praėjusį dešimtmetį šis plotas sumažėjo beveik 1 mln. ha.

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis pastebėjo, kad Kaimo plėtros 2004 – 2006 m. plano, pagal kurį numatoma palaipsniui įgyvendinti Europos Sąjungos Bendrąją žemės ūkio politiką, priemonės skiriasi nuo mums jau įprastų SAPARD priemonių. Priešingai negu SAPARD programos investiciniuose projektuose, paramos gavėjai, dalyvausiantys  Kaimo plėtros plano priemonėse, neturės skirti nuosavų lėšų, tai yra visa kompensacinė parama bus finansuojama ES bei Lietuvos biudžeto lėšomis. „Parengtas Kaimo plėtros plano projektas jau nusiųstas derinti Europos Komisijai, o rezultatus ir plano administravimo detales sužinosime ateinančiais metais“, - sakė Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis.

Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė  susitikimo dalyvius supažindino su Bendrojo programavimo dokumento priemonėmis, skirtomis Lietuvos kaimo plėtrai, taip pat kokiu tikslu ir kas galės jomis pasinaudoti.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis aptarė žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ribų žymėjimą žemėlapiuose.

Šiais metais dešimtyje savivaldybių pasėlių deklaravimas buvo vykdomas  pagal naują tvarką: žemės naudotojai turėjo ne tik užpildyti deklaracijas, bet ir pažymėti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų ribas žemėlapyje. Žymėdami minėtas ribas žemėlapiuose, dauguma žemdirbių negalėjo tiksliai nurodyti pasėlių ploto, kontūrų ir pasėlių vietos dirbamos žemės bloke. Dauguma žemės ūkio veiklos subjektų deklaracijas pildė paskutinėmis dienomis, todėl, susidarius eilėms, buvo sudėtinga atspausdinti žemėlapius.

Pasak generalinio direktoriaus Kazio Maksvyčio, 2004 metų pasėlių deklaravimui tose 10 savivaldybių, kur deklaravimas vyko pagal naują tvarką, ūkininkams žemėlapius atspausdins Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Siekiant pagerinti darbų organizavimą ir išvengti eilių, jau nuo 2004 metų sausio mėnesio bus pradėtas pasiruošimas pasėlių deklaravimui.

Kitiems žemdirbiams, kurie šiemet neįbraižė žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų ribų žemėlapiuose, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atspausdins orientacinius žemėlapius ir juos perduos seniūnijoms. Visi žemės ūkio veiklos subjektai jau 2004 m. pradžioje galės kreiptis į seniūnijose dirbančius žemėtvarkininkus ir jų padedami orientaciniuose žemėlapiuose nurodyti dirbamos žemės blokus, kuriuose jie deklaruos pasėlius 2004 metais. Žemėtvarkininkas seniūnijoje pagal ūkininko pateiktus duomenis užpildys lentelę, nurodydamas asmens vardą, pavardę, adresą, dirbamos žemės bloką ir kitą informaciją. Šie duomenys bus perduoti į savivaldybių žemės ūkio skyrius, kur bus atspausdinti individualūs žemėlapiai. Atspausdinti žemėlapiai bus perduoti atgal į seniūniją.

Nuo kovo 1 d. iki birželio 1 d. visi žemės ūkio veiklos subjektai turės dar kartą ateiti į seniūnijas ir užpildyti deklaracijas bei pažymėti pasėlių laukų ribas. Čia dirbantys žemėtvarkininkai padės žemės ūkio veiklos subjektams pagal jų pateiktus duomenis pažymėti pasėlių laukų ribas dirbamos žemės blokuose. Tie žemės ūkio veiklos subjektai, kurie negalės pateikti duomenų apie pasėlius, seniūnijose ras sąrašus asmenų, į kuriuos galės kreiptis ir kartu su jais nuvykti pamatuoti pasėlių laukų plotų.

Jau nuo 2003 metų gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro specialistai apskrityse rengia mokymus teritorinių žemėtvarkos skyrių darbuotojams seniūnijose

Parengė Jurga Palionytė

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.