Aptartas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas bei ateities perspektyvos

Data

2010 12 10

Įvertinimas
0

Gruodžio 9 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko Šiaurės ir Baltijos šalių Vykdomojo Komiteto narių susitikimas. Šis komitetas, sudarytas 2009 m., atsakingas už bendradarbiavimą žuvininkystės, akvakultūros, žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio srityse. Kiekvienais metais viena iš 8 valstybių (Danija, Suomija, Švedija, Norvegija, Islandija, Estija, Latvija, Lietuva) rotacijos principu pirmininkauja Šiaurės – Baltijos valstybių Vykdomajam komitetui. Šiais metais susitikimo rengimo teisė teko Lietuvai, kaip 2010 m. komitetui pirmininkaujančiai šaliai.

Sukvietus minėtų šalių atstovus, o taip pat ir Šiaurės Ministrų Tarybos, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistus, buvo aptartas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas bei ateities perspektyvos, numatytos 2010 m. gegužės 20 d. patvirtintoje Šiaurės – Baltijos valstybių bendradarbiavimo programoje žuvininkystės, akvakultūros, žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio srityse 2010–2013 m. Šioje programoje numatyti du bendradarbiavimo prioritetai: klimato kaita ir genetiniai resursai. Jie, kaip teigė Šiaurės Ministrų Tarybos sekretoriato atstovė, pasirinkti dėsningai – šios sritys aktualios visoms 8 valstybėms.  

Susitikimo metu taip pat diskutuota apie ilgalaikę ES Baltijos jūros regiono strategiją, į kurią Lietuva įsijungė 2009 metais. Šioje strategijoje dėmesys skiriamas 9-tam prioritetui – tvariam žemės ūkiui, miškininkystės bei žuvininkystės sektoriams. Už šias sritis atsakinga Suomija. Tačiau Lietuva bei Švedija taip pat yra šios strategijos koordinatorės – atitinkamai koordinuoja kaimo plėtros bei žuvininkystės sektorius. Įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją siekiama sustiprinti ES aplinkosaugos iniciatyvas mažinant užterštumą Baltijos jūroje ir jos regione, paversti Baltijos jūros regioną klestinčiu, ypač – diegiant naujoves mažose bei vidutinio dydžio įmonėse, plėtoti infrastruktūrą, sustiprinti Baltijos jūros regiono saugumą.

Žemės ūkio ministerijos atstovė Živilė Šukytė pristatė Baltijos jūros strategijos kaimo plėtros sektoriuje vykdomas veiklas. Ministerijos atstovas Darius Liutikas pristatė Baltijos jūros regiono pavyzdinį tarptautinį projektą BalticClimate – klimato kaitos įtaka Baltijos jūros regiono vystymosi galimybėms“, kuriame dalyvauja 23 partneriai iš Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Lenkijos (Rusijos asocijuotos organizacijos taip pat dalyvauja projekte). Šiuo projektu siekiama, kad klimato kaitos reiškinys būtų suprantamas ir kaip iššūkis, ir kaip galimybė visų Baltijos jūros regiono šalių ekonomikos, aplinkos ir socialinio sektoriaus bendram bei tvariam vystymuisi. Projektas suteikia galimybę Baltijos jūros regiono savivaldybių, regiono ir vietos atstovams nagrinėti šį klausimą kooperuotai, integruotai ir tvariai, didinant savivaldybių ir regionų konkurencingumą ateityje.

Kalbėdami apie Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą, susitikimo dalyviai vieningai sutarė, kad jis yra būtinas, tačiau glaudesnius ryšius palaikyti galima stiprinant užsienio politinį dialogą, bendradarbiavimą diplomatiniame lygmenyje, energetikos, gynybos, civilinio saugumo srityse.

Susitikimo metu buvo aptartos Šiaurės ir Baltijos valstybių ministrų susitikimo galimybės, taip pat susitikimo su Pasaulio banko atstovais perspektyvos. Diskutuota ir apie 2011 metų Islandijos pirmininkavimą Vykdomajam komitetui. Ši šalis organizuos kitą komiteto šalių atstovų susitikimą, preliminariai numatytą surengti  2011 m. rugsėjo mėn.  

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 274