Aptarta, kaip efektyviau administruoti ES paramos lėšas

Data

2005 10 14

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-14

 

APTARTA, KAIP EFEKTYVIAU ADMINISTRUOTI ES PARAMOS LĖŠAS

 

Spalio 14 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuojamoje konferencijoje „ES parama Lietuvos kaimo plėtrai: skaidrumas, kontrolė ir dialogas su socialiniais partneriais“ Lietuvos ir ES institucijų pareigūnai diskutavo apie ES lėšų priežiūros sistemos pranašumus ir trūkumus, naujai kuriamus vieningus paramos audito modelius bei ES skiriamų lėšų kaimo plėtrai panaudojimo Lietuvoje efektyvumą.

Pasak žemės ūkio ministrės prof. habil. dr. Kazimieros Prunskienės, Lietuva, būdama viena iš ES šalių, ruošiasi naujajam 2007-2013 metų finansiniam laikotarpiui, todėl ši konferencija, kurioje aptariama ES finansinės paramos kaimo plėtrai administravimo ir priežiūros politika, yra labai reikšminga. Ministrė akcentavo paramos administravimo kokybės, paramos panaudojimo efektyvumo, audito ir kontrolės reikšmę, tarpusavio supratimo svarbą tarp administruojančių institucijų, paramos gavėjų ir socialinių partnerių. Sėkminga kaimo plėtra galima tik stiprinant žemės ūkio ir kitų kaimo struktūrų konkurencingumą, gerinant visų žmogiškųjų ir gamtinių išteklių panaudojimą, užtikrinant kraštovaizdžio puoselėjimą, kaimo užimtumo įvairovę diversifikuojant ūkių struktūrą.

Šiemet įvyko daug reikšmingų žingsnių įsisavinant paramą pagal Kaimo plėtros planą ir Bendrąjį programavimo dokumentą. „Mūsų tikslas, kad paramos lėšos būtų efektyviai panaudotos ir socialiniai partneriai taip pat matytų prasmę dalyvauti šiame procese“, - sakė žemės ūkio ministrė, pabrėždama decentralizavimo krypties svarbą priartinant administravimo procedūras prie pareiškėjų, pritaikant jas vietiniams poreikiams, kad ES parama kiekvienai šaliai duotų kuo didesnį efektyvumą.

Konferencijoje dalyvavę Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Jagminas ir Seimo Audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius pabrėžė, kad naujas iššūkis 2007-2013 metų laikotarpiui bus Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų įsisavinimas, o kaimo gyvybingumo išsaugojimas ir darni plėtra neįsivaizduojami be ES ir nacionalinių institucijų bei socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo.

Daugumoje ES šalių parama administruojama audito pagrindu. Tuo tarpu Lietuvoje ir kai kuriose naujose ES narėse skiriamų lėšų priežiūroje akcentuojamas kontrolės principas. Europos Sąjunga siūlo padidinti valstybių narių politinę atsakomybę už lėšų panaudojimą. Konferencijos iniciatorės Europos Parlamento narės Margaritos Starkevičiūtės kvietimu konferencijoje dalyvavę Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto narys Jan Mulder, Europos Komisijos Regioninių fondų generalinio direktorato atstovas Claude Tournier ir Europos Audito rūmų atstovas Peter Schoenberger pristatė naujausią ES institucijų poziciją paramos audito bei Finansinio reglamento nuostatų klausimais, aptarė ES kontrolės mechanizmų privalumus ir trūkumus, pabrėždami, kad svarbiausias principas - bendradarbiavimas.

Konferencijoje pranešimus skaitė ir Lietuvos institucijų pareigūnai, atsakingi už skaidrų ir efektyvų paramos administravimą ir kontrolę.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt