Aptarta ekologinės gamybos sektoriaus plėtra

Sausio 8 d. su viceministre Živile Pinskuviene ir Žemės ūkio ministerijos specialistais aktualius ekologinio ūkininkavimo sektoriaus klausimus aptarė Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų atstovai.

Ekologiškai ūkininkaujant yra naudojami aplinką tausojantys būdai, saugoma biologinė įvairovė bei mažinama aplinkos tarša.

Lietuvoje ekologiškai sertifikuotas plotas nuolat auga (2004 m. ‒ 42 955 ha, o 2012 m. ‒ 162 655 ha). Toks žymus sertifikuoto ploto padidėjimas siejamas su efektingai įgyvendinta Kaimo plėtros 2004‒2006 m. programa bei šiuo metu įgyvendinama Lietuvos kaimo plėtros 2007‒2013 m. programa. Tačiau nepaisant to, kad šiuo metu ekologinis ūkininkavimas yra viena populiariausių ir pažangiausių aplinkosaugos priemonių, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos teigimu šiuo metu ekologinių žemės naudmenų plėtra ir ekologiškos produkcijos gamybos apimtys Lietuvoje dar nepakankamai užtikrina šio sektoriaus išlikimą vidaus ir užsienio rinkos sąlygomis.

Siekiant aktyviau skatinti šio sektoriaus plėtrą bei ekologiškos produkcijos gamybos apimtis, minimo susitikimo metu buvo aptarti klausimai dėl lietuviškos ekologiškos žaliavos Lietuvos perdirbimo įmonėse skatinimo, ekologinės gamybos sektoriaus rėmimo, programos „Vaisiai mokykloms“ sąlygų patobulinimo, buvo svarstomi ir kiti su ekologinės gamybos plėtra ir ekologinės gamybos sektoriumi susiję teisės aktų tobulinimo klausimai. Susitikimo iniciatoriai išsakė pasiūlymus minimais klausimais, kurie buvo apsvarstyti ir priimti sprendimai.

Žemės ūkio ministerijos informacija,

tel. (8 5) 239 1244

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11