Apdovanojimas – ne tik įvertinimas ir garbė, bet ir įpareigojimas

Data

2012 10 24

Įvertinimas
0

Vakar Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) Garbės daktaro regalijos įteiktos Šankaros (Indijos) aukštojo mokslo institucijų grupės prezidentui Shri Sant Kumar Chaudhary. Pastarasis bus jau 21-asis šios mokslo įstaigos Garbės daktaras bei pirmasis pakeitus universiteto pavadinimą. ASU Garbės daktaro vardai įteikti gerai visuomenei žinomiems ir nusipelniusiems asmenims: Valdui Adamkui (1999 m.), Kazimirai Danutei Prunskienei (2006 m.), Antanui Stancevičiui (1994 m.) ir kt.

Būti partnerystės pavyzdžiu kitiems

Į ASU iškilmingą Senato posėdį pagerbti naujojo Garbės daktaro atvyko ir žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Svečius pakvietęs pasigrožėti rudeniu Lietuvoje, ministras nuoširdžiai sveikino garbingo vardo nusipelniusį mokslo atstovą: “Baltijos valstybės mezga ryšius su Indija ne tik Vyriausybių lygmenyje, džiugu, kad vis daugiau bendrų šių šalių interesų randama mokslo, studijų ir verslo srityse. Mes žinome, kad Indijoje išbandomos pačios naujausios pasaulyje sukurtos technologijos ar jų sprendimai. Tad tikiuosi, kad bendradarbiavimas šias naujoves greičiau atves ir į mūsų šalies žemės ūkio praktiką. Šis vardas ne tik pagarba jums, bet ir Jūsų nuveiktų darbų įvertinimas. Manau, kad visų pirma tai yra didelė atsakomybė ir įsipareigojimas, kad veikla būtų plėtojama ir toliau. To Jums ir linkiu“.

Naująjį Garbės daktarą posėdyje pristatė rektorius Antanas Maziliauskas. S.K.Chaudhary šio vardo nusipelnė už bendradarbiavimo su Lietuva puoselėjimą, kuris pradėtas prieš dvylika metų. 2011-ųjų pabaigoje Šankaros technologijų institute buvo surengta tarptautinė konferencija energijos taupymo tema, kurioje vienas pagrindinių pranešėjų buvo mokslininkas iš Lietuvos. Tuo pat metu į kultūrinį festivalį Indijoje S.K. Chaudhary iniciatyva pakviestas ir folklorinis ansamblis „Žilvitis“. Visų renginių metu buvo garsinama Lietuva, ją reprezentuojantys žmonės. Renginius, kuriuose dalyvavo lietuviai, aplankė ir Džaipūro elitas.

Savo gimtojoje šalyje S.K.Chaudhary 1991 m. įkūrė Educational Trust fondą, kuriam priklausančios universitetinės aukštojo mokslo institucijos ir konsultacinės įmonės dirba žemės ūkio, inžinerijos, ekonomikos ir vadybos srityse, leidžia mokslinius žurnalus, dalyvaujalabdaros veikloje.

Su šeima – žmona ir dukra, į Lietuvą garbingo apdovanojimo atsiimti atvykęs S. K. Chaudhary padėkos kalboje išreiškė norą ne tik puoselėti ir plėsti bendradarbiavimą su ASU, bet ir viltį, kad tai taps puikiu pavyzdžiu kitiems tarptautiniams ryšiams užmegzti.

Įsimintinos šventės proga S.K.Chaudhary sveikino buvęs Lietuvos ambasadorius Indijoje, Užsienio reikalų ministerijos dabartinis ambasadorius ypatingiesiems pavedimams Petras Šimeliūnas, šiuo metu ambasadoriumi Indijoje dirbantis Laimonas Tallat-Kelpša, kiti garbūs asmenys.

Kryptingai platesnio tarptautinio bendradarbiavimo link

Kartu su S.K.Chaudhary ASU šiomis dienomis lankėsi 15 verslininkų delegacija iš Indijos. Svečiams organizuotas verslo forumas, kuriame darbo sritis pristatė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Slėnis „Nemunas“, ASU vadovybė ir mecenatai.

Minėtasis renginys reprezentuoja pusantrų metų dirbančios naujosios ASU vadovybės kryptingą darbą tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Universiteto rektoriaus A. Maziliausko vizija – atverti šios mokslo įstaigos duris ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių jaunimui, mokslininkams, plačiajai visuomenei, aktyviai įgyvendinama: šiuo metu anglų kalba universitetas yra parengęs 9 bakalauro ir 10 magistro studijų programų. Populiariausios iš jų - Kaimo plėtros administravimo, Hidrotechninės statybos inžinerija, Taikomosios ekologijos.

ASU studentai jau greitai galės studijuoti keturių Anglijos universitetų (Manchester University, Coventry University, University of Reading, Lancaster University) studijų programas. Be to, ASU studentai ir dėstytojai turi galimybę vykti dalinių studijų ar dėstyti į daugiau kaip 80 Europos universitetų, stiprinami ryšiai su JAV, Azijos universitetais. Kasmet pagal studijų mainų programą pasirašomos 5–8 naujos sutartys. Universiteto mokslininkai yra 38 Europos šalių, Japonijos, JAV ir kitų pasaulinių, tarptautinių mokslinių ir tinklinių organizacijų nariai.

Kasmet pagal mainų programą Universitete studijuoja apie 30 studentų iš svečių šalių. Pernai pirmą kartą ASU studijavusius 11 Kazachstano studentus šiemet keičia 7 jų šalies atstovai. Prieš metus į ASU atvyko pirmieji 13 studentų iš Afrikos. Šiemet spalio mėnesį prie jų prisijungs dar apie 40 afrikiečių grupė. Netolimoje ateityje ASU duris vis dažniau vers ne tik studentai iš Europos, bet ir sparčiai gausėjantis studentų būrys is Afrikos, tolimųjų Indijos regionų.

Svarbą Universiteto veikloje įgijęs tarptautinis bendradarbiavimas atsispindi ne tik studijų ir mokslo procese. Vis ryškesnį tarptautinį atspalvį įgauna ir čia organizuojamos parodos „Ką pasėsi...“ bei „Sprendimų ratas“, kuriose kasmet sulaukiama ne tik daugiau verslo atstovų, bet ir didesnio Lietuvoje reziduojančių ambasadorių dėmesio.

Žemės ūkio ministerijos informacija