Aktualiausi pasėlių deklaravimo naujovių klausimai

Data

2019 04 12

Įvertinimas
6
glasses-983947_1920.jpg

Balandžio 15 d. prasidės pasėlių ir kitų žemės ūkio naudmenų deklaravimas, kuris tęsis iki birželio 7 d. Kaip ir kasmet, šiemet paraiškų priėmimo sistemoje yra naujovių, kurios pagerins ir paspartins deklaravimo darbus.

Pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 2 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.

Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.

Iki kokios datos reikia atnaujinti pasikeitusius valdos duomenis? Jeigu valdos duomenys nepasikeitė ar reikia patvirtinti šį faktą?

Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d. reikia atnaujinti pasikeitusius valdos duomenis Registre, o jeigu valdos duomenys nepasikeitė, patvirtinti šį faktą.

Siekiant sumažinti administracinę naštą, tenkančią ūkininkams, numatyta, kad Nacionalinė mokėjimo

agentūra (NMA) pareiškėjų pareikalauja žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentų tik tuo atveju, kai plotų, kurių valdymo teisę būtina pagrįsti, valdymo teisės dokumentų po einamųjų metų rugpjūčio 1 d. nėra valdų registre.

Žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų nebuvimas valdų registre iki rugpjūčio 1 d. neužtraukia atsakomybės ir sankcijos taikomos nebus, tačiau NMA (Taisyklėse numatytais išimtinais atvejais) po šios datos turi teisę kreiptis į pareiškėją su prašymu pateikti minėtus dokumentus.

Ar galima deklaruoti žemę  tais atvejais, kai yra sudaryta jungtinės veiklos sutartis tarp šios žemės paskirtojo naudotojo ir kito ūkio subjekto?

Taip galima, tačiau asmeninio ūkio žemės deklaravimo atveju, kai šios žemės įstatymų nustatyta tvarka paskirtasis naudotojas jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikia kartu su kitu žemės ūkio subjektu, kuris šią žemę deklaruoja, turi būti pateikiama jungtinės veiklos sutartis, kaip žemės naudojimo ar valdymo teisės pagrindimo dokumentas.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad NMA paprašius pateikti žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus, pareiškėjas privalo pateikti tiek jungtinės veiklos sutartį, tiek ir dokumentą, kurio pagrindu įstatymų nustatyta tvarka paskirtajam asmeniui suteikta teisė naudotis asmeninio ūkio žeme.

Visais kitais atvejais, kuomet teisės aktų nustatyta tvarka suformuotas ir įregistruotas viešame registre valstybinės žemės sklypas, kuris yra išnuomotas, negali būti nuomininko išnuomojamas (subnuomojamas) ar kaip nors kitaip perleidžiamas naudotis trečiajam asmeniui ir tai yra laikoma pažeidimu, t. y. laikoma, kad trečiasis asmuo naudojasi valstybine žeme neteisėtai, neturėdamas tam valdymo teisės. Šiuo metu planuojama inicijuoti teisės aktų pakeitimus sušvelninančius valstybinės žemės naudojimo tvarką, tačiau kol jie neįgyvendinti, privaloma laikytis galiojančios tvarkos.

Dėl informacijos apie pareiškėjo susietumą su kitais asmenimis pateikimo

Po ilgų diskusijų ir svarstymų su visomis suinteresuotomis šalimis bei susitikimo su žemės ūkio skyrių darbuotojais buvo nuspręsta atsisakyti idėjos informacijos apie pareiškėjo susietumą su kitais asmenimis prašyti naudojantis Paraiškų priėmimo informacine sistema (PPIS).

Šis pakeitimas bus atspindėtas balandžio 11 d. ŽŪM įsakymu Nr.3D-226, 2019_04-11, patvirtintu Taisyklių pakeitimu bei atitinkamu atnaujinimu PPIS.

Nepaisant to, ŽŪM privalo įgyvendinti Europos Komisijos audito pastabas ir tikrinti pareiškėjų susietumo išlygą. Šiam tikslui pasiekti bus naudojamasi kitomis galimybėmis ir metodais, kurie neturėtų apkrauti pareiškėjų ir specialistų papildoma administracine našta.

Taip pat informacijos yra čia.

Kilus klausimams galima skambinti į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą tel. nr. 8 5 266 0620