Akredituota Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie ŽŪM Laboratorija

Data

2001 12 19

Įvertinimas
0

  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Atstovė spaudai

Tel.: 391 -  019;  Mob.: 8-286-07058;  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 19d.

Akredituota Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie ŽŪM Laboratorija

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos gavo Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) akreditavimo sertifikatą, kuriame pažymima, kad tarnybos laboratorija oficialiai pripažįstama perakredituota ir įgaliota išduoti ISTA tarptautinius sertifikatus. Tai reiškia, kad sėklų laboratorijoje sukurta kokybės užtikrinimo sistema, joje taikoma kokybės politika, kokybės sistema bei priemonės ir būdai joms įgyvendinti.

Kaip paaiškino Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos - viršininkas Jonas Lisauskas, siekdama užtikrinti vieningą sėklų siuntų paruošimą ir tikslų kokybės įvertinimą, vykdant tarptautinę prekybą su Europos šalimis, Valstybinė sėklų inspekcija ( nuo 2000 m. liepos 1 d. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) dar 1993 m. sausio 1 d. įstojo į Tarptautinę sėklų tyrimo asociaciją. 1994 m. Valstybinės sėklų inspekcijos laboratorija gavo teisę išduoti Tarptautinius sėklos sertifikatus.

1999 m. ISTA parengė naują sėklų tyrimo laboratorijų akreditavimo standartą, pagal kurį visos anksčiau akredituotos laboratorijos turėjo būti perakredituotos iki 2002 m.. Šis standartas nurodo kriterijus, kurių turi laikytis sėklų tyrimo laboratorijos, norėdamos išlaikyti ISTA akredituotos laboratorijos statusą ir įgaliojimus išduoti ISTA sertifikatus. Vienas iš ISTA akreditacijos standarto reikalavimų – sėklų laboratorijose turi būti sukurta kokybės užtikrinimo sistema, kuri įteisinama dokumentų komplektu - Kokybės vadovu. Kokybės vadove aprašoma laboratorijoje taikoma kokybės politika, kokybės sistema bei priemonės ir būdai joms įgyvendinti.

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, padedant kolegoms iš Danijos, parengė Kokybės vadovą ir per nepilnus metus pasiruošė perakreditavimui. Apie pasiruošimą perakreditavimui buvo informuotas ISTA sekretoriatas. Teigiamai įvertinus Kokybės vadovą 2001 m. gegužės 9 – 10 d. ISTA auditoriai A. Bertschi (sisteminis auditorius) iš Šveicarijos ir Dr. J. Lechappe (techninis auditorius) iš Prancūzijos atliko VSGT laboratorijos auditą. Auditoriai patvirtino, kad laboratorijos vykdoma veikla atitinka Kokybės vadove aprašytą politiką ir darbo tvarką.

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.