A. Palionis: Kartu rasime geriausius sprendimus

Data

2020 06 18

Įvertinimas
4
102937068_286915582671032_8442902510998917147_n.jpg

Trečiadienį Žemės ūkio ministerijoje vykusiame susitikime dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 202X-2027 m. strateginio plano rengimo buvo pristatyti socialinių partnerių apklausos dėl šio plano poreikių rezultatai, taip pat aptarti atliekami ir planuojami ministerijos darbai.

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis, sveikindamas susirinkusiuosius, padėkojo už pastabas bei siūlymus ir trumpai pristatė ministerijos darbus, tarp kurių – planai skirti daugiau dėmesio jauniesiems bei smulkiems ir vidutiniams ūkininkams.

„Akivaizdu, kad COVID-19 pandemija pakoregavo didžiąją dalį planų, 2021-aisiais nei Lietuva, nei kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės tikrai neįgyvendins naujojo finansinio laikotarpio, tai bus pereinamasis laikotarpis. Ministerija, nepaisydama iš ES vėluojančių dokumentų, dirba, palaiko iniciatyvas, daro viską, kad Lietuvos žemės ūkio sektorius iš šio sunkaus etapo išeitų kuo mažiau nukentėjęs. Planuojame atsižvelgti į jaunuosius ūkininkus, didinti jiems išmokas, taip pat ministerijoje daug diskusijų vyksta ir apie pirmuosius 30 ha, ir apie sofos ūkininkus“, - kalbėjo žemės ūkio ministras A. Palionis.

Ministras, kalbėdamas apie apklausą dėl nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos strateginių tikslų ir poreikių 202X-2027 m., pabrėžė socialinio dialogo svarbą, anot jo, buvo išgirstas ir mokslo, ir ūkininkus vienijančių asociacijų balsas.

„Kartu su jumis išsiaiškinome svarbiausius žemės ūkio politikos tikslus ir poreikius, didžiausias problemas, galimus prioritetus, tad kartu nubraižyti strategijos matmenys, pristatyti Europos Komisijai, tikiu, padės tolesnėse derybose dėl žemės ūkio ateities. Jūs esate praktikai, o ministerija – politikos formuotoja. Svarbu, kad vieni kitus girdėtume ir rastume geriausius sprendimus mūsų šalies žemės ūkiui“, - dėkodamas socialiniams partneriams kalbėjo žemės ūkio ministras.

Apklausoje, su kurios rezultatais buvo supažindinti susirinkusieji, dalyvavo daugiau kaip 100 respondentų, tiesiogiai susijusių su žemės ūkio veikla ar kaimo plėtra: valdžios institucijos, socialiniai partneriai, mokslo įstaigų atstovai bei įstaigos atstovaujančios pilietinei visuomenei.

Ministerija, rengdama šį strateginį planą, siekia įvardyti nacionalinius žemės ūkio ir kaimo plėtros tikslus, poreikius ir jų prioritetus remiantis konkrečiais 2021-2027 BŽŪP tikslais. 

Iššūkiai, vertinimai ir problemos

Kaip vieną didžiausių žemės ūkio sektoriaus iššūkių apklaustieji vieningai išskyrė ūkininkavimo ir gyvenimo kaime nepatrauklumo jaunajai kartai ir mažos sukuriamos pridėtinės vertės bei konkurencingumo problemas. Taip pat akcentuotos bendradarbiavimo ir netvaraus gamtinių išteklių valdymo, socialinės atskirties, kritinės demografinės padėties bei įstatyminės bazės problemos.

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria žemės ūkio sektorius ir kaimas Lietuvoje, anot respondentų, yra didėjanti pajamų netekties rizika, iššūkiai dėl griežtėjančių aplinkosauginių reikalavimų bei maža sukuriama pridėtinė vertė žemės ūkyje. Paminėtos ir kritinės demografinės padėties kaime ir kartų kartos problemos.

Susitikime taip pat pristatyti socialinių partnerių 202X-2027 m. ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) vertinimai pagal konkrečius tikslus: ekonominį, aplinkosauginį, socialinį aspektą.

Su visais apklausos rezultatais galite susipažinti čia.