2012 m. išaugo žemės ūkio bendroji pridėtinė vertė

Data

2012 12 27

Įvertinimas
0

Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis*, 2012 m. žemės ūkio** pridėtinė vertė to meto kainomis sudarė 3,4 mlrd. litų arba 10,9 procento daugiau nei 2011 m. Tai lėmė geresnis žemės ūkio augalų derlius.

Žemės ūkio produkcijos pagaminta už 8,9 mlrd. litų, vertė padidėjo 6,8 procento, apimtis (neatsižvelgiant į supirkimo kainų pokytį) – 8,8 procento: augalininkystės produkcija išaugo 15,6 procento, o gyvulininkystės – 1,3 procento.

Remiantis išankstiniais duomenimis, augalininkystės produkcijos vertė padidėjo 11,2 procentais, nes buvo išauginta daugiau javų (26,9 proc.),­ rapsų sėklų (29,6 proc.), cukrinių runkelių (13,3 proc.) ir kitų žemės ūkio augalų. Palyginus su 2011 m. 5,6 procento krito augalininkystės produktų supirkimo kainos, ypač krito bulvių kaina – 38,8 procento, vaisių ir uogų – 20 procentų, daržovių – 8,1procento.

Gyvulininkystės produkcijos vertė padidėjo 1,6 procento. Įtakos tam turėjo 2,2 procento padidėjusios gyvulininkystės produktų supirkimo kainos, iš jų kiaušinių – 39,2 procento, kiaulių – 12,9, galvijų – 8,6 procento. Gyvulininkystės produkcijos gamybos apimtis padidėjo nežymiai (1,3 proc.): daugiau surinkta kiaušinių (7,9 proc.), išauginta naminių paukščių (5,9 proc.), primelžta pieno (2,8 proc.), bet sumažėjo  išaugintų galvijų (7,3 proc.) ir kiaulių (2,3).

Materialinės išlaidos padidėjo 4,1 procento dėl 4 procentais pabrangusių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų. Išaugo naftos produktų (9 proc.), sėklų ir sodinamosios medžiagos (9,4 proc.) ir mineralinių trąšų (3 proc.) kainos.

Žemės ūkio produkcijos rodikliai

 

Mln. litų

2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjimas (+), sumažėjimas (-), proc.

apimties

vertės

 

Žemės ūkio produkcija

8 878

+8,8

+6,8

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcija

8 126

+9,7

+7,2

augalininkystės

4 932

+15,6

+11,2

gyvulininkystės

3 194

+1,3

+1,6

Tiesioginės išmokos produkcijai

623

x

+1,2

Materialinės išlaidos (tarpinis vartojimas)

6 054

x

+4,1

Pridėtinė vertė

3 447

x

+10,9

Tiesioginės išmokos gamybai

663

x

+8,5

Patikslinta 2012 m. informacija bus paskelbta Rodiklių duomenų bazėje 2013 m. vasario 15 d.
** Augalininkystė, gyvulininkystė ir susijusios paslaugos bei neatskiriama ne žemės ūkio nepagrindinė veikla.

 

Statistikos departamento informacija