2006 m. melioracijai numatyta daugiau lėšų

Data

2005 09 21

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-09-21

 

2006 M. MELIORACIJAI NUMATYTA DAUGIAU LĖŠŲ

 

 Rugsėjo 21 d. Vyriausybėje vykusiame pasitarime buvo aptarta melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklė ir nutarta 2006 m. melioracijos darbams skirti dvigubai daugiau lėšų nei šiais metais.

Kaip sakė žemės ūkio ministerijos sekretorius Kazys Sivickis, pasitarimas buvo rezultatyvus. Vyriausybė, atsižvelgusi į nepatenkinamą melioruotų žemių būklę ir neracionalią melioracijos statinių eksploataciją, nutarė 2006 m. melioracijos statinių eksploatacijai skirti 67 mln. litų, tai 50 proc. daugiau nei buvo skirta šiais metais. 2005 m. šiems darbams atlikti skirta 45 mln. litų.

Šalyje drenažu nusausinta 2,58 mln. ha. Nusausintoje žemėje iškasta 52,5 tūkst. km magistralinių griovių, kurie yra svarbiausi melioracijos statiniai, nuo kurių iš esmės priklauso sausinimo sistemų efektyvus veikimas. Vidutinis melioracijos statinių amžius - 33 metai. Magistraliniai grioviai nusidėvėję 64 proc., hidrotechnikos statiniai – 53 proc., žemės pylimai – 48,6 proc., drenažas – 43,6 proc., tiltai – 37,4 proc. Kai kuriuose rajonuose tokie plotai sudaro iki 30 proc. visų nusausintų žemių. Nepatenkinama padėtis eksploatuojant polderių sistemas, kuriose siurbliai susidėvėję iki 70 proc.

Taigi visų šalyje esančių melioracijos statinių normaliai būklei palaikyti ir eksploatacijai užtikrinti kasmet reikia 180 mln. litų, o valstybės nuosavybėje esančių statinių eksploatacijai – 100 mln. litų. Iš valstybės biudžeto kasmet buvo skiriama nepakankamai lėšų: 2000 metais – 40 mln. litų, 2001 – 40 mln., 2002 – 45 mln., 2003 – 45 mln., 2004 – 45 mln. litų. Įvertinant kainų kaitą ir medžiagų pabrangimą, melioracijos statinių priežiūrai, lyginant su 1995 m., lėšų pastaraisiais metais buvo skiriama net 5 kartus mažiau.

Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento ,,Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemonės ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį ,,Žemės ūkio vandentvarka“ numatyta parama iš ES fondų - 50 mln. Lt kaimo gyvenviečių bendro naudojimo sausinimo sistemų bei hidrotechnikos statinių būklei gerinti. Ši suma taip pat netenkina lėšų poreikio ir jau šiais metais pagal parengtus projektus yra viršyta.

Apie 20 proc. šalies dirvožemių žemės ūkio paskirties žemėje yra rūgštūs. Neatnaujinus rūgščių dirvožemių kalkinimo, po dvejų metų, ypač Žemaitijoje, trąšos bus neveiklios ir žemės ūkio gamyba taps ekonomiškai netikslinga. Todėl kasmet būtina kalkinti bent 50 tūkst. ha rūgščių dirvožemių, kad per 20 metų būtų sustabdyta dirvožemių degradacija. Nuo 1999 m. rūgščių dirvų kalkinimo darbai visiškai neatliekami.

Valstybės numatomos skirti 2006 m. lėšos bus panaudotos daliai šalyje numatytų melioracijos darbų įgyvendinti - valstybės nuosavybėje esančių melioracijos statinių eksploatacijai, nusausintos žemės būklei įvertinti agrotechniniu ir techniniu požiūriu bei finansinei paramai melioruotų žemių savininkams melioracijos statinių eksploatacijai vykdyti.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt