LR Konkurencijos taryba. Informacija apie valstybės pagalbą

Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p. 6)

Europos Komisijos skelbiamos bazinės palūkanų normos

Europos Komisijos dokumentas „Naujas MVĮ apibrėžimas. Vartotojo vadovas ir deklaracijos pavyzdys“

Žemės ūkio produktai

„žemės ūkio produktas“ yra:

a) Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (9);

b) produktai, kurių KN kodai yra 4502, 4503 ir 4504 (kamštienos produktai);

c) produktai, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 (10) 3 straipsnio 2 dalyje.

Sutarties I priedas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21