2014-2022-m. laikotarpio ES teisės aktai

2023-2027-m. laikotarpio ES teisės aktai

ES teisės aktai, pagal kuriuos teikiama laikina parama

 

 

LR Konkurencijos taryba. Informacija apie valstybės pagalbą

Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p. 6)

Europos Komisijos skelbiamos bazinės palūkanų normos

Europos Komisijos dokumentas „Naujas MVĮ apibrėžimas. Vartotojo vadovas ir deklaracijos pavyzdys“

Žemės ūkio produktai

„žemės ūkio produktas“ yra:

a) Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (9);

b) produktai, kurių KN kodai yra 4502, 4503 ir 4504 (kamštienos produktai);

c) produktai, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 (10) 3 straipsnio 2 dalyje.

Sutarties I priedas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21