Moldova

Pasirašyti susitarimai:

Darbo grupės:

 • 2011 m. kovo 16 d. patvirtinta bendradarbiavimo su Moldova darbo grupė.

Projektai:

 • Pagal Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą 2014 m. įgyvendintas projektas „Parama Moldovos moksliniam-praktiniam biotechnologijų, zootechnikos ir veterinarijos medicinos institutui plėtojant ir stiprinant administracinius ir institucinius gebėjimus siekiant vystyti gyvulininkystės sektorių Moldovoje“
  • Projekto tikslas: perduoti gerąją ir pažangią patirtį Moldovos moksliniam-praktiniam biotechnologijų, zootechnikos ir veterinarijos medicinos institutui plėtojant ir stiprinant administracinius ir institucinius įstaigos gebėjimus siekiant  skatinti Moldovos gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumą bei modernią ir tvarią plėtrą.
  • Projekto vykdytojai: Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas; Moldovos mokslinis-praktinis biotechnologijų, zootechnikos ir veterinarijos medicinos institutas, Moldovos Respublikos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerija.
 • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Valstybine augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdė Dvynių projektą „Pagalba Moldovai normų ir standartų diegimui augalinių produktų srityje“.
  • Projektas vykdytas kartu su Vyresniuoju projekto partneriu - Jungtinės Karalystės maisto ir aplinkos agentūra (FERA).
  • Projekto tikslas - pagalba Moldovos Valstybinei Maisto saugos agentūrai (buvusiai Valstybinei fitosanitarinės priežiūros ir sėklų kontrolės inspekcijai) perkelti į nacionalinę Moldovos teisinę bazę ir įgyvendinti ES ir kitus tarptautinius reikalavimus, kad Moldovoje pagaminta produkcija galėtų konkuruoti tarptautinėje rinkoje.
  • Projekto trukmė – 2012–2014 m. 

Pranešimai spaudai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30