Naudinga informacija

Pagal patvirtintą bendradarbiavimo su socialiniais ekonominiais partneriais tvarką, norint tapti Žemės ūkio ministerijos partneriu, reikia užpildyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3D-282, priedą.

Užpildytą ir el. parašu ar popieriniu parašu pasirašytą prašymą kartu su lydraščiu siųsti el. paštu [email protected].

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos socialinių ekonominių partnerių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-521 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos socialinių ekonominių partnerių sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 3D-588 redakcija).

Nurodytas sąrašas nėra baigtinis ir kas ketvirtį bus papildomas gavus naujų prašymų tapti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos partneriu.

Aplinkosaugos koalicija

Asociacija „Alternatyvioji akvakultūra“

Asociacija „Lietuvos gėrimai“

Asociacija „Lietuvos kredito unijos“

Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“

Asociacija „Vidmarės“

Asociacija Vietos veiklos grupių tinklas

Asociacija Viva Sol

Biržų rajono žemdirbių asociacija

Ignalinos rajono žemdirbių asociacija

Jonavos rajono žemdirbių asociacija

Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija

Kauno bitininkų draugija

Lietuvos arklių augintojų asociacija

Lietuvos augalų apsaugos asociacija

Lietuvos avių augintojų asociacija

Lietuvos bitininkų sąjunga

Lietuvos cukrinių runkelių augintojų asociacija

Lietuvos daržovių augintojų asociacija

Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų draugija

Lietuvos draudikų asociacija

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija

Lietuvos grybų augintojų ir perdirbėjų asociacija

Lietuvos grūdų augintojų asociacija

Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija

Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Lietuvos kaimo turizmo asociacija

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija

Lietuvos melioracijos įmonių asociacija

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija

Lietuvos natūralaus mineralinio vandens gamintojų asociacija

Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacija

Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija

Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija

Lietuvos paukštininkystės asociacija

Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“

Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos pieno ūkių asociacija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

Lietuvos ristūnų sporto asociacija

Lietuvos sėklininkystės asociacija

Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga

Lietuvos šiltnamių asociacija

Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacija

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

Lietuvos ūkininkių draugija

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Lietuvos uogų augintojų asociacija

Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų asociacija

Lietuvos verslinių sodų asociacija „Vaisiai ir uogos“

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija

Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija

Lietuvos vynuogininkų asociacija

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija

Lietuvos žemės ūkio taryba

Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

Lietuvos žvejų verslininkų asociacija

Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija

Medienos perdirbimo asociacija

Molėtų rajono žemdirbių asociacija

Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija

Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacija

Pramoninių uogynų augintojų asociacija

Skuodo rajono žemdirbių asociacija

Šakių rajono žemdirbių asociacija

Šalčininkų rajono žemdirbių asociacija

Ukmergės rajono žemdirbių asociacija

Vandens gyvūnų sveikatos ir gerovės specialistų asociacija „Akvasana“ 

VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“

VšĮ Kulinarijos paveldo fondas

VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

VšĮ „Tikra mityba

VšĮ Žaliosios politikos institutas“

VšĮ „Žiedinė ekonomika“

Žemaitukų arklių augintojų asociacija

Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra“

Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija „Baltijos žvejas“

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-13