Žvejybos laivų modernizavimas

2011-07-11 įsakymas Nr. 3D-558 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Žvejybos laivų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Priedai:

2010-02-24 įsakymas Nr. 3D-167 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-708 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Žvejybos laivų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Priedai:

2010-02-09 įsakymas Nr. 3D-98   Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Žvejybos laivų modernizavimas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11