Žvejyba vidaus vandenyse

Veiklos sitys: 

Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas (Supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės)

2012-02-10 Nr. 3D-94 „Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai: Paraiškos forma

2011-06-22 Nr. 3D-519 „Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse “ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai: Supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės, Paraiškos forma, Mokėjimo prašymas

Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas

2010-04-02 Nr. 3D-319  Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 3D-52 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai: Taisyklės, Paramos paraiška, Tipinis verslo planas

Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-691 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 3D-58 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai: Taisyklės, Paraiškos forma (Kuršių marios), Paraiškos forma (Kauno marios)Įgyvendinimo ataskaita

Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą

2012-04-17 Nr. 3D-270 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-81 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara" priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse" veiklos srities „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“

2011-12-07 Nr. 3D-903 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-81 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai: Paramos paraiškos forma

2010-04-02 Nr. 3D-320 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-81 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai: Taisyklės, Paramos paraiškaTipinis verslo planas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11