Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas

2010-11-04 įsakymas 3D-976 Dėl žuvininkystės regionų plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo

Priedai: Administravimo taisyklės; Administravimo taisyklių 1 priedas

2010-09-28 įsakymas Nr. 3D-869  Dėl paramos žuvininkystės regionų plėtros strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ skaičiavimo metodikos patvirtinimo

Priedai: Skaičiavimo metodika

2010-06-03 įsakymas Nr. 3D-523    Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3D-117 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai: 2 Priedas, 3 Priedas, Taisyklės, Paraiškos forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11