Socialinio ir ekonominio pobūdžio priemonės

Veiklos sritys:

Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl laivo žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui

2010-06-19 Nr. 3D-579 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-73 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinio-ekonominio pobūdžio priemonės“ veiklos srities „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl laivo žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai: Paramos paraiškos forma, Pažymos apie darbą žvejybos laive forma

2009-02-09 Nr. 3D-73 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinio – ekonominio pobūdžio priemonės “ veiklos srities „Kompensacija žvejams, netekusiems darbo dėl laivo žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus

Parama jauniems žvejams

2010 02 18 įsakymas Nr. 3D-131  Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-72 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinio-ekonominio pobūdžio priemonės“ veiklos srities „Parama jauniems žvejams“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Parama jauniems žvejams (Taisyklių pakeitimas)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11