Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

2012-06-26 įsakymas Nr. 3D-505 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 3D-51 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

PRIEDAI: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11