2007 m. gruodžio 6 d. konferencija 4 prioritetinės krypties įgyvendinimui "ES parama tvariai Lietuvos žuvininkystės regionų plėtrai" (Lietuva)

2007 m. gruodžio 6 d. konferencija 4 prioritetinės krypties įgyvendinimui „ES parama tvariai Lietuvos žuvininkystės regionų plėtrai“

DARBOTVARKĖ

9.30 – 10.00 Dalyvių registracija. Kava
10.00 – 10.15 Įžanginis žodis
10.15 – 10.30 Parama Lietuvos žuvininkystės sektoriui 2007–2013 metais: IV prioritetinė kryptis Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos ES ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėja Indrė Šidlauskienė
10.30 – 10.50 Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių steigimas, strategijų rengimas ir atranka Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos ES ir tarptautinių reikalų skyriaus vyr. specialistė Lina Simonaitytė
10.50 – 11.10 Patirtis įgyvendinant Leader metodą ir jo perspektyvos
2007–2013 m. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr . specialistė Jolanta Vaičiūnienė
11.10 – 11.30 Vietos veiklos grupių steigimas ir darbo organizavimas VšĮ „Kaimo bendruomenių partnerystės programos agentūra“ direktorė Onutė Babravičienė
11.30 – 12.00  Diskusijos
12.00 – 13.00 Pietų pertrauka
13.00 – 13.20 VVG teritorijos strateginio plano rengimas Lietuvos žemės ūkio universiteto kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas
13.20 – 13.40 VVG „Pajūrio iniciatyvos” patirtis VVG „Pajūrio iniciatyvos“ atstovas Valdas Pučkorius
13.40 – 14.00 Leader metodo patirties pritaikymas žuvininkystės regionų plėtroje Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė
14.00 – 14.30  Kavos pertrauka
14.30 – 14.50 Rekreacinės žvejybos paslaugų plėtra Lietuvoje Klaipėdos universiteto, Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja doc. dr. Aušrinė Armaitienė
14.50 – 15.20 Diskusijos
15.20 – 15.30 Apibendrinimas
15.30 – 18.00 Furšetas
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11