Kolektyviniai veiksmai

Veiklos sritys:

Parama bendro intereso priemonėmis

2010-04-26 Nr. 3D-385  Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3D-41 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Parama bendro intereso priemonėms“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai: taisyklės, paramos paraiška, tipinis veiklos aprašas.

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos

Parama gamintojų organizacijų steigimui, restuktūrizavimui ir kokybės gerinimo planų įgyvendinimui

2012-06-29 Nr. 3D-536 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. 3D-64 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Parama gamintojų organizacijų steigimui, restruktūrizavimui ir kokybės gerinimo planų įgyvendinimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Priedai: taisyklės, tipinis veiklos aprašas, paramos paraiška

Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai

2014-02-20 Nr. 3D-877 pakeitimas  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos  trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai“ įgyvendinimo taisyklės

Priedai: taisyklėsparamos paraiškos formatipinis veiklos aprašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11