Akvakultūra

Veiklos sritys:

Investicijos į akvakultūros įmones

Priedai:

Vandens aplinkosaugos priemonės

2010-12-23 Nr. 3D-1123 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-70 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Vandens aplinkosaugos priemonės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai: 

2009-02-06 Nr. 3D-70 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Vandens aplinkosaugos priemonės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11