2021-11-30 susitikimas dėl valdymo reikalavimų

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas kartu su Žemės ūkio rūmų ir Žemės ūkio tarybos atstovais aptarė valdymo reikalavimus, kurie bus įtraukti į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą. 

2023–2027 m. laikotarpiu vietoje dabar esamų 13-os planuojami 11-a valdymo reikalavimų. Dalis jų bus nauji, kiti – papildyti, tačiau daugelis liks nepakitę. Valdymo reikalavimai  nėra  naujiena ūkininkams – jie visi galioja pagal nacionalinės teisės aktus.

Didžiausią nerimą ūkininkams kelia griežtesni vandens apsaugos reikalavimai. Korekcijų sulauks ir vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš ūkių reikalavimai, numatantys mėšlo laikymo ir tręšimo, taip pat mineralinėmis trąšomis terminus ir sąlygas. 

Naujuoju laikotarpiu nesikeis maisto ir pašarų saugos, ūkinių gyvūnų sveikatingumo ir gerovės reikalavimai. Įsigaliojus naujai direktyvai, korekcijų sulauks tausaus augalų apsaugos priemonių  naudojimo reikalavimai.

Laukinės augalijos bei gyvūnijos apsaugos reikalavimai galios konkrečiuose plotuose, patenkančiuose į „Natura 2000“  teritorijas. Paukščių apsaugos reikalavimai taip pat galios konkrečiuose plotuose, tačiau jie gali būti tiek „Natura 2000“ teritorijose, tiek ir už šių teritorijų ribų.

Naujuoju laikotarpiu bus atsisakyta reikalavimų dėl spongiforminės encefelopatijos, taip pat  kiaulių, galvijų ir ožkų registravimo bei ženklinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-21