2021-11-30 susitikimas dėl paramos ūkininkaujantiems nederlingose žemėse

Susitikime aptarti pokyčiai, laukiantys ūkininkaujančių nenašiose žemėse. Apie 2023-2027 m. numatomą finansavimą žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir ministerijos specialistai diskutavo su Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos atstovais.

Susitikime aptarti ministerijos siūlymai dėl galimų išmokų ūkininkaujantiems vietovėse, kurioms būdingos gamtinės ar kitokios kliūtys, diferencijavimo kriterijų, išmokų dydžio bei lėšų poreikio. Aptartos bendro paramos voko, skirto Kaimo plėtros priemonėms remti nuo 2023 m., sumažėjimo pasekmės.

Naujuoju laikotarpiu išmokos ūkininkaujantiems nederlingose žemėse tik iš dalies (50 proc.) prisidės prie agrarinės aplinkosaugos ir klimato veiksmų, kuriems privaloma skirti ne mažiau kaip 35 proc. visų Kaimo plėtros lėšų. 

Norint išlaikyti dabartinį finansavimą, tektų ženkliai mažinti investicinių priemonių finansavimą. Visų pirma, tai paliestų investicijas į žemės ūkio valdas, perdirbimą, paramą smulkiesiems ūkininkams, jauniesiems ūkininkams, trumpo tiekimo grandines ir kt.

Pristatydama savo siūlymus ministerija atsižvelgia į Europos Sąjungos ir nacionalinių strateginių dokumentų keliamus tikslus, visų planuojamų priemonių finansavimo poreikius ir visuomenės lūkesčius.

Siūloma išmokas diferencijuoti pagal kelis kriterijus: atsižvelgiant į žemės dirbimo būdą (ar jis yra tvarus), į turimus gyvulius deklaruojant pievas/ganyklas ir deklaruojamo ariamos žemės ploto dydį. Ūkiams iki 10 ha šie diferencijavimo kriterijai nebūtų taikomi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-21