Stebėsena ir vertinimas

Strateginio plano Išankstinį (ex-ante) vertinimą, Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) ir Finansinių priemonių ex-ante vertinimą atliko ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“ pagal 2021 m. sausio 25 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. 8P-21-7

STRATEGINIO PLANO IŠANKSTINIS (EX-ANTE) VERTINIMAS
Vertinimą atliko UAB „ESTEP Vilnius“ ir VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“
Strateginio plano ex-ante vertinimo ataskaita / Santrauka / Summary in English
Strateginio plano ex-ante vertinimo ataskaitos pristatymas

STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS (SPAV)
SPAV atliko VŠĮ "Aplinkos apsaugos politikos centras"
SPAV ataskaita (po subjektų išvadų) / Santrauka / Summary in English
SPAV ataskaitos pristatymai (zip archyvas)

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IŠANKSTINIS (EX-ANTE) VERTINIMAS
Finansinių priemonių ex-ante vertinimą atliko UAB „ESTEP Vilnius".
Finansinių priemonių ex-ante vertinimo ataskaita / Santrauka / Summary in English
Finansinių priemonių ex-ante vertinimo ataskaitos pristatymas (ppt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-09