Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)

Paramos 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skyrimo ir skaičiavimo metodika

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės 

Vietos projektų, įgyvendinamų Benduomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Ministerija kartu su Vietos veiklos grupės tinklu pagal temas atrinko dažniausiai rengiant VPS kylančius klausimus ir parengė klausimų-atsakymų suvestinę 

DUK dėl vietos plėtros strategijų rengimo (2023-03-31)

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11