Kaimo plėtros priemonės 2023–2027 m.

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo taisyklių projektas. Priedai: 1. Paraiška 2. Verslo planas 3. Pažyma dėl lengvatinės paskolos  (2022.12.23)

Paramos investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius, taisyklių projektas. Priedas: paraiškos projektas (2023.02.15)

Priemonės "Vietovės su gamtinėmis ir kitomis specifinėmis kliūtimis" įgyvendinimo taisyklių projektas (2023-02-23)

Priemonės "Laukinių paukščių apsauga už Natura 2000 teritorijos ribų" įgyvendinimo taisyklių projektas (2023-02-21)

Priemonės "Parama Natura 2000 žemės ūkio paskirties žemėje" įgyvendinimo taisyklių projektas (2023-02-21) 

Priemonės "Parama Natura 2000 miškuose" įgyvendinimo taisyklių projektas (2023-02-24)

Priemonės "Parama ekologiniam ūkininkavimui. Tęstiniai įsipareigojimai" įgyvendinimo taisyklių projektas (2023-02-28)

 

PATVIRTINTI TEISĖS AKTAI

LEADER - Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės 

Žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-08