Priemonės

Siekiant tinkamai ir laiku parengti Strateginio plano įgyvendinimui reikalingus teisės aktus ir į konsultacijų procesą įtraukti socialinius partnerius bei plačiąją visuomenę, šiame puslapyje skelbiami teisės aktų projektai, kuriems pastabas galima teikti elektroniniu paštu [email protected] Konsultacijomis siekiama informuoti socialinius partnerius ir visuomenę apie teisės aktų projektus jiems patogiu ir žinomu būdu, įtraukti juos į teisėkūros procesą, suteikiant galimybes teikti nuomones, konstruktyvius pasiūlymus.

Taip pat informuojame, kad Lietuvos kaimo tinklo dirbtuvėse organizuojami vieši Strateginio plano įgyvendinimo teisės aktų projektų aptarimai. Dirbtuvių grafiką galite rasti Lietuvos kaimo tinklo svetainėje. 

Pažymime, kad Strateginio plano įgyvendinimo teisės aktų projektai su visuomene bus derinami ir įprastine tvarka juos paviešinant Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS). Patvirtinti teisės aktai bus skelbiami Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

 

Strateginio plano administravimo taisyklių projektas (bendrosios taisyklės) (2022.12.19)

NAUJA! Tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisyklių projektas, 2023-01-31 paskelbtas teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7d7573c1a14811eda06e9a4a8dd92fc1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=37cbb772-a828-4162-a8f4-eb3ddae05767. Pastabas prašome teikti iki š. m. vasario 14 d.

Ekologinės sistemos "Gyvūnų gerovė" (galvijai) taisyklių projektas ir priedas (2023-01-16)

Ekologinės sistemos "Gyvūnų gerovė" (paukščiai ir kiaulės) taisyklių projektas (2023-01-16)