ES reglamentai dėl BŽŪP

 

 

2021 m. gruodžio 6 d.  BŽŪP teisės aktai paskelbti ES Oficialiajame leidinyje. 

Su BŽŪP po 2020 m. dokumentų rinkiniu susijęs ir  Bendrų nuostatų reglamentas (BNR).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-25