Administravimas, bendrieji teisės aktai

         Siekiant tinkamai ir laiku parengti Strateginio plano įgyvendinimui reikalingus teisės aktus ir į konsultacijų procesą įtraukti socialinius partnerius bei plačiąją visuomenę, šiame puslapyje skelbiami teisės aktų projektai, kuriems pastabas galima teikti elektroniniu paštu [email protected] Konsultacijomis siekiama informuoti socialinius partnerius ir visuomenę apie teisės aktų projektus jiems patogiu ir žinomu būdu, įtraukti juos į teisėkūros procesą, suteikiant galimybes teikti nuomones, konstruktyvius pasiūlymus.

     Taip pat informuojame, kad Lietuvos kaimo tinklo dirbtuvėse organizuojami vieši Strateginio plano įgyvendinimo teisės aktų projektų aptarimai. Dirbtuvių grafiką galite rasti Lietuvos kaimo tinklo svetainėje.

      Pažymime, kad Strateginio plano įgyvendinimo teisės aktų projektai su visuomene bus derinami ir įprastine tvarka juos paviešinant Lietuvos Respublikos seimo Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS). Patvirtinti teisės aktai bus skelbiami Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

Vyriausybės nutarimo dėl institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kt. juridinių asmenų, atsakingų už Strateginio plano įgyvendinimą, paskyrimo projektas (2023-01-05)

Valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 m., aprašo projektas (2023-01-17)

Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 m., aprašo projektas (2023-01-20)

Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, inovatyvumo skaičiuoklės projektas (2023-01-11)

Strateginio plano administravimo taisyklių projektas (bendrosios taisyklės) (2022-12-19)

Sankcijų metodikos projektas (2023-01-04)

 

 

PATVIRTINTI TEISĖS AKTAI

Paraiškų rinkimo grafikas 2023 m. pagal 2023–2027 m. Strateginio plano priemones 

Bendras paraiškų rinkimo grafikas 2023 m. pagal 2014–2020 m. Kaimo plėtros programą (KPP) ir 2023–2027 m. Strateginį planą (PDF) ir Excel 

Vyriausybės nutarimas dėl Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudarymo ir įsakymas dėl šio komiteto sudėties patvirtinimo

Ekonominio gyvybingumo taisyklės 

Darbo vietų skaičiavimo metodika 

Pirkimo taisyklės

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-01