Latvija

Pasirašyti susitarimai

Vykdyti projektai 

 • Žemės ūkio ministerija vykdė projektą BalticClimate – klimato kaitos įtaka Baltijos jūros regiono vystymosi galimybėms kurio tikslai yra identifikuoti klimato kaitos grėsmes ir galimybes Baltijos jūros regione ir padėti  regiono savivaldybėms sudaryti prisitaikymo prie klimato kaitas strategijas Įdiegti inovacijas ir naujas technologijas po pilotinių bandymų.
  • Projekte dalyvavo 25 partneriai iš 6 šalių, tarp jų ir Latvijos.
  • Projekto vykdymo trukmė: 2008-10-24 – 2012-01-24.
 • Žemės ūkio ministerija vykdė projektą „RURAGRI – Darnus vystymasis: naujos sąsajos tarp kaimiškųjų vietovių ir žemės ūkio Europoje“ projektą, kurio pagrindinis tikslas - vienyti Europos šalių viešąsias institucijas ir fondus, formuojančias ir finansuojančias nacionalines mokslo programas srityje - žemės ūkis ir nuoseklus vystymas kaimo plėtros kontekste.
  • Projekte dalyvavo institucijos iš 18 šalių, tarp jų ir Latvijos.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009-10-01 – 2013-09-30.
 • Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas vykdė projektą „Visuotiniai politikos veiksmai ir investicijos žemės ūkio darniems sprendimams Baltijos jūros regione 2007-2013 m.“ (Baltijos jūros regiono programos - Baltic COMPASS)“, kurio tikslas inicijuoti efektyvios ir eutrofikacijos mažinimui pritaikytos politikos priemones; padidinti užtikrintumą, susijusį su veiksmų ir priemonių rizika bei nauda; modeliuoti pasirinktas vandens apsaugos priemones; pateikti pasiūlymus tinkamam žemės naudojimui, atsižvelgiant į eutrofikaciją; numatyti veiksmų, susijusių su padidintos rizikos zonomis programas, įskaitant ekologines ir sveikatingumo sritis; pasiūlyti patrauklesnes agroaplinkosaugos paramos schemas; įdiegti inovacijas ir naujas technologijas po pilotinių bandymų.
  • Projekte dalyvavo institucijos iš 9 šalių, tarp jų ir Latvijos.
  • Projekto trukmė: 2009 – 2012 m.
 • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdė Techninės paramos teikimo Baltarusijai projektą „Kokybės infrastruktūra Baltarusijoje – maisto sauga“, kurio tikslas – pagerinti Baltarusijos įstatyminę bazę ir administravimo infrastruktūrą standartizavimo ir akreditacijos srityse, užtikrinant maisto saugą (ypač pieno, mėsos, žuvies ir fasuoto vandens) bei vykdant sanitarinę maisto produktų rinkos kontrolę. Taip pat projekte numatytas Baltarusijos referentinių laboratorijų, atsakingų už fasuoto vandens, žuvies, mėsos ir pieno produktų saugos užtikrinimą visuomenės sveikatos požiūriu, tinklo tobulinimas.
  • Projekte dalyvavo institucijos iš 5 šalių, tarp jų ir Latvijos.
  • Projekto trukmė: 2012–2014 m.

Pranešimai spaudai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-30